Make your own free website on Tripod.com


CỘNG SẢN CÒN, CHÚNG TÔI CÒN TRANH ÐẤU!

BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
Dấu Aán Của Nền Dân Chủ 
Trong Cách Ðào Tạo Con Người Trẻ Việt Nam

Hiện nay, môi trường đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế do các công ty nước ngoài, chủ yếu là các tập đoàn kinh tế tư nhân đang đi vào những hoạt động sôi nổi nhất tại Việt Nam . Chính quyền cộng sản lo sợ cho cái gọi là: diễn biến hoà bình nào đó , nhưng thật ra , cái mà cộng sản lo sợ nhất hiện nay là dấu ấn khởi phát từ các công ty , con người , đồng vốn của thế giới tự do đổ vào sẽ làm biến chuyển nhận thức của lớp trẻ tại đây . Ðó mới là tiền đề cho việc đẩy mạnh công tác đấu tranh đòi dân chủ và phá vỡ mạnh lưới độc tài của cộng sản suốt bao năm qua . 

Họ - cộng sản sợ nhưng bất lực không làm gì được . Chúng ta cần nhận rõ vấn đề này. Cách đây hơn 100 năm , Nguyễn Trường Tộ, nhà cải cách nổi tiếng đã viết: "Không có một nền học thuật sáng suốt thì phong tục sẽ ngày một bại hoại , lòng người sẽ ngày một phù phiếm , giả dối , trống lỗng". Rõ mười mươi, hàng chục năm dưới chế độ cai tri ngu xuẩn của cộng sản , phong tục của đất nước ta đã bị bại hoại từ nhân cách , lý trí , đạo đức , lối sống , cách nghĩ , giao tiếp trong con người trẻ xuống cấp nặng nề . Con người trẻ trở thành "những tử thi biết đi" , chỉ chăm chăm vào việc thích "nói láo" để kiếm bổng lộc , thích mánh khoé hơn là làm việc chân chính . Con người trẻ không dám mạnh dạn chống cái xấu , mà đôi khi còn hùa theo để diệt cái tốt . 

Có những bạn trẻ nói với chúng tôi rằng : ảnh hưởng của Hồ Chí Minh còn quá lớn , nên dù thấy rõ là sai nhưng không ai dám thừa nhận . Xin nói rõ cho các bạn hiểu . Ðấy là một lập luận ngu xuẩn . Không ai bảo chúng ta phải chăm bẳm cho việc nói xấu ông Hồ từ A đến Z . Việc chúng ta cần , chúng ta đòi , đó là mọi sự thật , phải trái phải được minh bạch . Công ở đâu , tội chỗ nào . Chúng ta đấu tranh đến cùng cho lý trí mị dân : đảng ta vĩ đại , lãnh tụ ta trong sáng . Lớp trẻ cần phải biết cách sống chân chính cho quốc gia , cần biết: bộ máy nhà nước , bộ máy chính trị , bộ sự lãnh đạo , tất cả đều là người , như chúng ta . Người thì luôn có dục , sắc , tài , đức . Cho nên , rèn nên người hay không là xét qua cách làm việc , kết quả thành công và tâm đức của con người , bộ máy đó . 

Mười năm qua , khi các công ty đầu tư tư nhân , nhất là từ các nước phát triền có nền chính trị dân chủ cao hội nhập vào đất nước ta đã tạo những bước đột phá dữ dội trong nhận thức của lớp trẻ . Một học sinh đạt danh hiệu giỏi văn toàn quốc , một cây viết mà thơ văn , ngôn ngữ cộng sản hầu như nằm lòng trong đầu óc đã biến chuyển nhận thức đáng kinh ngạc khi bước chân vào nhưng công việc hàng ngày của một công ty nước ngoài . 

Khi cô học sinh này được công ty kia giáo dục về phong cách , kỹ thuật làm việc , họ đã cho cô thấy một dấu ấn dân chủ rất mới : đó là cô không học kiến thức từ họ để ra làm lãnh đạo , mà cô học là để hành nghề : nghề lãnh đạo , một công việc kiếm cơm cho cô , một bắt buộc kiên định về nhận thức mới , đấy là biết hoà nhập , lắng nghe , phân tích trong sáng những yếu kém , tiến bộ của từng nhân viên công ty và của cả chính cô . Cô là người giúp đồng nghiệp , nhân viên của cô là bạn của cô và chính điều này đã nâng tầm nhận thức của cô ta lên rất nhiều . Những người trẻ như cô ta còn rất trẻ . Thế nhưng trọng trách lại được các công ty đa quốc gia tư nhân trọng vọng đào tạo suy nghĩ của họ đúng nghĩa là một người : "có học thuật sáng suốt" đó các bạn . Và đó cũng là một nền tảng bền vững sau này , khi họ có nhận thức mới , thì hành động đấu tranh đòi xoá bỏ những sự hủ lậu , hãm hai người tài , bán nước cầu vinh của cộng sản sẽ đến nhanh chóng với họ , sự xấu và cái ác sẽ phơi bầy ra ánh sáng bởi những lớp ngừơi trẻ này . 

Chúng tôi đang nói đến cô ấy - một bạn gái mà chúng tôi đã có dịp gặp mặt : cô Trần thị Cẩm Thanh : nhân viên trợ lý chiến lược cho tập đoàn công ty Unilever , năm nay bạn ấy chỉ 25 tuổi. Còn chúng ta , liệu người Việt như chúng ta có các công ty tư nhân trong tay , chúng ta có làm như công ty nước ngoài kia đã làm hay không ? 
 

Ðứng Dậy
Nhóm Hành Ðộng
Người 
Ðương Thời
Các Bài Viết
Từ 4 Phương
Ý Kiến
Bốn Phương