Make your own free website on Tripod.com


CỘNG SẢN CÒN, CHÚNG TÔI CÒN TRANH ÐẤU!

BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
THẾ HỆ "LÊ CHÍ QUANG" ÐÃ TRƯỞNG THÀNH


Hôm nay là ngày 8 tháng 3 , hoa hồng tràn khắp vùng Bờ Hồ và chợ Bến Thành, những anh chị em sinh viên nghèo hiếu học đang tận dụng cơ hội này để bán cho những đôi tình nhân để kiếm ít tiền học phí , những nhánh hoa được gói kỹ trong những cụm giấy bóng thật xinh. 

Trong lúc này , trên mạng internet , bức thư  của anh Tâm gửi từ Lửa Tự Do viết về cảm xúc của anh trong vụ chính quyền cộng sản bắt giam vị luật sư trẻ  Lê Chí Quang tràn ngập khắp các phòng lớp của sinh viên . Họ kháo nhau rằng : cơ chế xoay chiều của ban lãnh đạo Ðảng cộng sản Việt Nam đang thể hiện một bản lĩnh yếu kém của một thế hệ  già nua, bất lực và hèn kém . 

Hôm qua, khi Phan Văn Khải đang vỗ đầu khen Sáu Phong làm giỏi trong vụ hạ bệ bọn cơ yếu của Lê Ðức Anh trong phòng an ninh chính trị và hình sự công an Sai Gon thì Nông Ðức Mạnh , Tòng thị Phóng , Hữu Thọ , cùng ban lãnh đạo tổng cục an ninh vaò Sai Gòn lúc 16 giờ 20 cùng ngày để thăm dò dư  luận của cánh cộng sản miền Nam . Về mặt lý luận mà nói , sau khi Nguyển Ðức Bình bị  hạ , những ý kiến đòi cho phép đảng viên làm ăn đã mạnh mẽ lắm rồi . Tuy nhiên , ông tổng bí thư  "lay hoay" của chúng ta còn chưa được Bắc Kinh thông qua , nên ông không dám mạnh miệng cho đổi . Nay thì Bắc Kinh "hảo a" sau khi vùng biến giới phiá Bắc đã ra "sổ đỏ" , vì thế cho nên , ông "lay hoay" cũng hôi vào mà gà gật .  Tuy nhiên , dư luận trong dân đang quá phẫn nộ về vụ "bán đất" cho Bắc Kinh của những người tiền nhiệm trước ông, vì vậy , nhằm diụ bớt dư luận, ông lay hoay toan tính vận động cánh cộng sản miền Nam  ve vuốt dân chúng bằng ngón nghề "cho làm ăn thoải mái hơn với Mỹ".

Ông lay hoay và phe "già" của ông đâu biết rằng , những lớp tri thức trẻ cùng tuổi như anh Lê Chí Quang đang âm thầm vận động dân chúng cứ "nhắm quận thù mà bắn" thông qua vụ sang nhượng đất biên giới phiá Bắc này để đẩy nhanh tiến trình giành quyền dân chủ của toàn dân .  Những con người trẻ này liên tục yêu cầu được chuyển đến những thông tin mới nhất về vụ bán nước của cộng sản đến họ . Họ thật sự xúc động khi đọc : "Nga`y nay to^i dda~ ddo'ng go'p kha' nhie^`u cho su+. tie^'n bo^.ve^` ky~ thua^.t  va` thuo+ng ma.i Hoa ky`, nhu+ng ta^m tu+ to^i luo^n luo^n day du+'t, ddau ddo+'n vi` dda?ng CSVN dda~ xo^ dda^?y nha^n da^n Viet Nam  cha^'t pha'c  nga`y nay va`o  cho^~ xuy thoa'i, sa ddo.a,  nghe`o ddo'i,  ddo^`i tru.y,  vo^  v.ong, bi. ba^'t co^ng, a'p bu+'c  cho^`ng cha^'t, thua xa ca'c nuo+'c  la'ng gie^`ng ve^` mo.i ma(.t,  va` ddau lo`ng nha^'t la`, trong hoa`n  ca?nh  nghe`o ddo'i, kho^'n kho', vo^ vo.ng cu?a ho.,  nha^n da^n Vie^.t Nam co`n bi. dda?ng CSVN kho^'ng che^', tu+o+'c ddoa.t  he^'t su+'c tho^ ba.o nhu+~ng quye^`n  tu+. do va` quye^`n la`m  nguo+`i cu?a ho.".

Họ muốn nối tiếp những gì mà các bạn thanh niên Hải Ngoại đã và đang làm được : "to^i nha^.n tha^'y ho. he^'t su+'c khao kha't tin tu+'c ve^` Vie^.t Nam va` the^' gio+'i. To^i dda~ la^.p ra to+` Ddie^.n Ba'o Vie^.t Nam Tu+. Do (Lu+?a Tu+. Do), chuye^?n  nhu+~ng tin tu+'c  cha^n tha^.t va` hu+~u  ic'h  dde^'n ca'c tha^n hu+~u  o+? Vie^.t Nam ha`ng nga`y". Họ phỉ nhổ , khinh bỉ những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của báo An Ninh Thế  Giới , họ cho rằng , bọn bán nước , phản quốc 100 phần trăm lại dùng súng đạn , nhà tù , quyền lực để đàn áp , ngăn cấm những người dân yêu nước , có khác chi chúng tự đem chúng ra vành móng ngựa trước lịch sử dân tộc : "Nhu+ng dda?ng CSVN dda~ ghe'p to^i va`o tha`nh pha^`n ke? thu` cu?a che^' ddo^., vo+'i te^n tuo^?i, hi`nh a?nh va` ho^` so+ lu+u tru+~ trong bo^. Chi'nh Tri. o+? Ha` No^.i! To^i dda~ bi. dda?ng CSVN ca^'m kho^ng dduo+.c ve^` tha(m la.i no+i que^ huo+ng cha sinh me. dde?, ho. ha`ng thuo+ng ye^u va` ba.n be` tha^n thie^'t". Những việc làm đồi bại , thất nhân tâm của cộng sản chắc chắn không hề làm cho thế hệ trẻ ngày nay , một thế hệ "Lê Chí Quang" anh dũng khuất phục .

Gần 30 năm sau chiến tranh , một thế hệ biết quan tâm đến vận mệnh quốc gia dù bị bưng bít , kềm kẹp , tuyên tuyền sai lệch đã thật sự trưởng thành .
 

Ðứng Dậy
Nhóm Hành Ðộng
Người 
Ðương Thời
Các Bài Viết
Từ 4 Phương
Ý Kiến
Bốn Phương