Make your own free website on Tripod.com


CỘNG SẢN CÒN, CHÚNG TÔI CÒN TRANH ÐẤU!

BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
GIỎI LÀM ÐIỀU THIỆN , GIỎI LÀM ÐIỀU ÁC 

Sau khi tờ Dâm thư , tức SGGP bị khai tử trong lòng đọc giả hai bên nội ngoại vì tội bán ba mạïng một mớ tiền câu khách . Nói đến lợi , tức là nói đến thật thể đang diễn biến trong chế độ cộng sản ngày nay .  Bao nhiêu là tiền bạc cộng sản bỏ ra cho các du học sinh đi Ðông đi Tây , trình độ của họ ngày nay ngang ngữa ở vài câu : mua không ? bán không . Có truyền thống ở Liên Xô , đi học chủ yếu là để đánh quả , để kênh mặt lên cho họ hàng họ sợ , họ nhờ vả mà thực tài thì có như không . 

Do đó , ngày 10 tháng 3 , khi tờ Dâm thư in bản tuyên bố của liên nghành thông tin văn hoá ,  công an họp nội chính dưới sự bảo trợ của Thành Uỷ thì giới bạn trẻ hiểu biết phì cười . Sở dĩ họ cười vì tuyên bố đó cho rằng : hiện nay do có quá nhiều thông tin "phản động" tràn ngập trong nước . Do đó , các nghành có liên quan cần gấp rút xây dựng quy chế an ninh điện tử . Cụ thể , các sinh viên giỏi về hệ mạng , có kiến thức về cơ sở dữ liệu (nhu liệu) sẽ được đào tạo để làm gì ? : đó là làm  Dân Phòng trên mạng . 

Ở Singapore , Thai land , cánh cửa phòng trên mạng thường chủ yếu để ngặn chận những  thông tin đồi truỵ là chủ yếu . Còn ở nước ta , dân phòng trên mạng là để "chống diễn biến hoà bình" . Suy xét kỷ ra , là để chặn , theo dõi , truy tìm địa chỉ của những người dân Việt dám chống bạo lực độc tài cộng sản . 

Ngày 11 tháng 3 , tờ Tuổi trẻ, nơi Lê Văn Nuôi đang dang tay che chở cho đàn em Hoàng Linh bị nạn lại bốc phéc thêm một văn bản của ban văn hoá tư tưởng Thành Uỷ : lên án những KẺ DÁM XUYÊN TẠC HIỆP ÐỊNH BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG !! . Bản thông tư nhấn mạnh : đảng viên và toàn thể nhân dân thành phố quyết tâm chống lụận điệu xuyên tạc hiệp định biên giới Việt Trung của bọn PHẢN BỘI TÔ QUỐC ?!. Ui trời , những người Việt có dịp ra nước ngoài hay đọc được những bản tin của các báo chí hải ngoại đăng tải trước đây , họ có thể hiểu rằng : toàn bộ các báo hải ngoại điều bị coi là báo "phản bội tổ quốc" chỉ vì sao ? chỉ vì họ dám cho quần chúng nhân dân biết được : Aûi Nam Quan ở địa đầu phía biên giới phía Bắc mà dân ta học từ sách do nhà xuất bản Gíao dục ấn bản năm 1976 là : đất nước ta trãi dài từ Ai Nam Quan đến Mũi Cà Mau là sai . Những kẻ nói Aûi Nam quan thuôc Việt Nam là sai ! , là phản bội tổ quốc. Còn bọn đem Ai Nam quan dâng cho Bắc Kinh là yêu tổ quốc , yêu đồng bào !!!. Hay quá . 

Cho nên khi các bạn trẻ đi "gác dân phòng" là để đi gác , còn trong tâm tư của họ , nếu họ thật sự biết , đồng bào , tổ quốc họ đang bị bán đứng không thương tiếc cho những mục tiêu chính trị phản quốc như thế . Liệu họ trong tương lai có tiếp tục làm những anh Dân Phòng cần mẫn nữa không ? một khi kiến thức mà họ có trong tay bị phục vụ cho sự Aùc ,thì  kiến thức giỏi của họ sẽ trở thành vô nghĩa mà thôi . Gỉoi làm điều thiện để phục vụ đất nước , hay giỏi để sự ác ngự trị quê hương ? . Gỉoi để chôn xác những đồng đội , bạn bè của họ từng ngã xuống trên biên giới phía Bắc ? bao nhiêu vành khăn tang xoã đầu những đứa trẻ như họ , khi cha anh họ từng đổ máu trên biên giới . Ðể ngày nay  đất và máu của cha anh họ bị bán rẻ không thương tiếc .

Ai phản quốc ? . Chắc chắn , những anh dân phòng này biết hơn ai hết . Vì điều thiện là hiện thân của Thượng Ðế , Ðấng đã từng tạo ra tổ tiên của họ . Nó sẽ tồn tại mãi mãi .
 

Ðứng Dậy
Nhóm Hành Ðộng
Người 
Ðương Thời
Các Bài Viết
Từ 4 Phương
Ý Kiến
Bốn Phương