Make your own free website on Tripod.com


CỘNG SẢN CÒN, CHÚNG TÔI CÒN TRANH ÐẤU!

BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
HỎI ÐÁP VỀ "CHIẾN LƯỢC DIỆT TƯ SẢN LẦN THỨ HAI" CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM

PHẦN HAI: CÓ PHẢI LÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH "NGỚ NGẨN" ?

H : Theo dư lụận thì  Thành uỷ Sai Gon đã ra 1 quyết định "ngớ ngẩn" ?

TL : Ðây là đòn gió  , nhu cầu về xây dựng và chính sách không cho chuyển đất nông nghiệp , tịch thu và hạ thấp giá để chuyển cho các dự án của những công ty "ma" trong quỹ đạo của Ðảng như các bạn biết là rất quan trọng . Tiền vốn trong dân sẽ bị hút vào các kênh trên rất nhiều . Tuỳ theo thời điểm mà kế hoạch thâm độc này sẽ đánh trận giả với dân . Ngớ ngẩn nhưng có chuẩn bị thì là ngớ hay khôn ? . Một ví dụ điển hình mà sau vụ chính sách đất nông nghiệp này là chính sách cổ phần hoá công nhân bắt buộc . Ví dụ như bạn đã khai thuế thu nhập dưới 3 triệu , đồng nghĩa với phần cổ tức mà bạn phải "thế chấp là 7 phần trăm mức lương" .

H: Tức là sau chính sách "ngây ngô giả vờ này" sẽ còn nhiều ngây ngô khác ?

TL : Ðúng . Mục tiêu như đã trình bày từ đầu , tiên quyết là diệt nguồn lực kinh tế mạnh trong dân  .

H: Nhưng còn "Dân giàu , nước mạnh…"  thì bỏ đâu ?

TL : Nếu bạn ở Thái , Hàn Quốc … mà hỏi câu này thì không bỏ được . Nhưng chúng ta đang đứng ở Việt Nam . Ðầu môi chót lưỡi . Bạn tin thì bạn thành "ngớ ngẩn" . Dân mà giàu thì trí lực của dân tăng . Trí lực của dân tăng thì Ðảng cộng sản không thể tồn tại . Quy luật đó các bạn .

H: Có thể nói rõ thêm về điểm này ?

TL : Rất dễ hiểu . Muốn cai  trị độc tài không thể để cho dân trí cao được . Nguồn lực để dân trí cao là từ xã hội . Muốn dân trí cao trước hết  kinh tế tiềm năng của dân phải mạnh . Ở một thể chế thoáng , dân chủ thật sự thì nguồn lực này phát khởi từ năng lực của từng người dân . Cơ chế chính quyền giúp cho năng lực tạo phát và có điều kiện thông thoáng mạnh hơn . Còn ở chế độc độc tài thì nguồn lực của dân phải được nhà nước kiểm soát, nó phải ở một mức thấp "chấp nhận được". Mà nhà nước tức là đảng . Là một .

H : Có nghĩa là cái vòng lẩn quẩn này sẽ còn dài dài ?

TL : Có thể sẽ không nếu là Việt Nam . Trung Quốc thì chưa chắc . Trung Hoa lục địa quá rộng . Phải ít nhất 20 năm nữa Trung Hoa lục địa mới thành nước 
dân chủ tư sản . Việt Nam có thể chỉ 1 nửa . Về vòng lẩn quẩn mà các bạn đề cập thì tuỳ ý thức của người dân . Nhanh hay chậm cũng phụ thuộc vào dân rất 
nhiều . Dường như các bạn đang có chương trình "khởi phát tiến trình dân chủ trong dân" ?

H : Chương trình này đã được bắt đầu . Nó sẽ được tiến hành sâu , rộng , có chất lượng rất cao trong nay mai .

TL : Hãy làm việc này với tâm huyết , hoài bão của mình  đi các bạn trẻ . Mà này , ông trời đã cho các bạn cơ hội đấy .
 

Ðứng Dậy
Nhóm Hành Ðộng
Những Hình Ảnh Không Phai Mờ
Các Bài Viết
Từ 4 Phương
Ý Kiến
Bốn Phương