Make your own free website on Tripod.com


CỘNG SẢN CÒN, CHÚNG TÔI CÒN TRANH ÐẤU!

BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
MỘT KỲ BẦU CỬ LẾU LÁO VỚI QUỐC DÂN


Ngày mai là ngày quốc dân trong nước phải cầm phiếu bầu đi bầu cho những con bù nhìn rơm của đảng cộng sản Việt Nam . Như một bài hát được phổ biến , câu hát về các kỳ bầu cử dưới chế độ : "xã hội chủ nghĩa mà run" là "một ngày như mọi ngày , một năm như mọi năm , một kỳ bầu như mọi kỳ bầu" , tức là , công dân ở nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi bầu là đi trả nợ , nợ cho ma quỷ xong rảnh chuyện đời . Chứ nói "sáng suốt lựa chọn" thì xin khiếu . Vì lực chọn ai trong khi toàn là chức sắt , hàng ngũ cùng một rọ mà ra . 

Mấy hổm rày , người dân bàn tán về câu bốc của ông Nguyễn đình Thi trên đài VTV , ông nói là ông "xúc động" khi khoá bầu cử sau ngày cộng sản nắm chính quyền ở Hà Nội năm 1945 là : ông Hồ khai mạc khoá quốc hội đầu tiên bằng câu nói :"tôi Kính cẩn khai mạc quốc hội" . Oâng Thi nói rằng ông xúc động với câu Hán Nôm này của ông Hồ lắm . Nhưng , phàm phán đoán công việc và kết quả của nó thì phải xét qua kết quả thực tiễn , không xét bằng "mồm" cả . Vì vậy mà chúng ta thử xem sau khi ông Hồ "kính cẩn" thì quốc hội khoá hai của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nó là cái gì? 

Từ có ghế giành cho phe đối lập , từ có chổ đứng của quốc dân đảng , tân việt , đại việt đảng … tiếng nói đối lập chỉ sau chưa gần 10 năm bị thủ tiêu hầu như hoàn toàn . Như vậy chữ "kính cẩn" đã được quốc dân Việt nam ghi nhận như một trò hề hay màn kịch diễn trên sân khấu mà thôi .

Bao nhiêu sinh linh của dân Viêt đã bị các kế hoạch đi theo Liên xô và Trung Hoa của ông Hồ bách hại , chính sách của ông còn làm cuộc chia rẽ đồng bào máu mủ vang vọng đến ngày nay khi hai triệu đồng bào Việt Nam bỏ nước mà đi . Không biết ông Thi có nhận xét được những kết quả đáng buồn đó hay không mà vẫn còn cố công níu kéo một kịch bản đã qúa lỗi thời ? . Tàn dư của những màn độc diễn chính trị và tàn độc với đối thủ chính trị , bóp náp nền dân chủ manh nha sau khi thực dân Pháp ra đi sau thế chiến thứ hai vẫn còn làm nhức nhối chế độ hiện tại . Chính nó chứ không ai khác là nguyên nhân chính để nền móng tư duy chiến lược của cộng sản ngày nay hoàn toàn phá sản . Chỉ một mình Lê Khả Phiêu với những quyết định phiêu lưu bán nước vong thân của mình đang làm suy sụp chế độ cộng sản tại nước ta nhanh hơn dự đoán rất nhiều .

Một ví dụ điển hình nhất cho việc những hậu duệ cộng sản của ông Hồ chẳng những không làm cho lòng dân tin mà càng làm cho dân ghét . Ðó là cái miệng của ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An gần đây cho thấy : ông có những nhận định quá kinh thường người dân . Ở bất cứ cuộc phỏng vấn , hay trả lời nào của báo chí trong và ngoài nước . Oâng An đều cho rằng : trình độ dân trí của cử tri hàng năm đều tăng lên . Ý ông là : đảng là người dìu dân có trình dộ hơn trong tri thức bầu cử . Dân chủ ngậm miệng cúi đầu càng sâu , càng thấp thì trình độ dân trí đấy là càng cao . Thử hỏi , từ những kỳ bầu cử đầu tiên cho đến kỳ này . Dân trí thì thấp . Ðảng trí thì cao . Vậy sao đảng lại đi làm chuyện mà ở mức thấp nhất về trí cũng không chấp nhận là tội "bán nước cho ngoại bang" thì đảng lại đi làm ? . 

Người lãnh đạo quốc hội bù nhìn , ít ra thì cái trí cũng đừng mạt quá để dân họ khỏi bịt mũi khi đi gần qua . Muốn thế thì nên loại bỏ những cái đầu lếu láo với quốc dân đi . Mà tốt nhất là không đi bầu .
 
 

Ðứng Dậy
Nhóm Hành Ðộng
Những Hình Ảnh Không Phai Mờ
Các Bài Viết
Từ 4 Phương
Ý Kiến
Bốn Phương