Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 17/01/2007
 FIDEL ĐANG NGÃ QỤY, ĐÃ ĐẾN LÚC
THẾ LỰC TÀN ÁC CẦN ĐƯỢC ĐỔI THAY
 
Hôm qua khi ông Lý Quang Diệu đến Hà Nội, có viên lãnh sự một nước ở Tây Âu hỏi ông : Việt Nam sẽ đổi thay không ? 

Ông đáp trong khi nháy mắt mỉm cười : nó đang ở giai đọan rất quan trọng để tự chuyển đổi nếu nó không muốn đối đầu với một cuộc cách mạng rất lớn và có thể tàn khốc. 

Sáng nay vì không thể dấu được nữa , chính quyền cộng sản CuBa phải cho công bố “lịch “ sắp tắt hơi của Fidel , nhà độc tài ma mãnh gần 70 năm cai trị bằng chuyên chế vô sản dựa hơi Liên Xô. 

Đi cùng với các dòng thác cách mạng dân chủ , người dân ở các nước nhược tiểu quá lâu do chế độ cộng sản đang dần dần thức tỉnh . 

Tại Hà Nội, hội nghị trung ương 4 kỳ này với sư tác động mạnh từ  các nhà đầu tư , nguồn sinh lực trợ sống chế độ Hà Nội, họ gây áp lực cho kỳ hội nghị này, buộc ban chấp hành TW đảng CSVN phải lột xác, tách đảng ra khỏi chính quyền và đưa quyền thực thi dân chủ thực sự của dân chúng vào thực tế xã hội . 

Đã bắt đầu thấy vài nơi ở miền Nam cho phép các nhân sư không phải là đảng viên làm các chức từ trưởng phó phòng . Báo chí cũng đang cố gắng thóat khỏi sự theo dõi của cái gọi là “ ban văn hóa tư tưởng “ và đi đúng chủ tâm của nghề báo chí .

Người dân đang bắt đầu tập kiện ngược lại nhà nước , sinh viên , học sinh dám viết thẳng nói thật, nông dân hiểu biết nhiều hơn về luật pháp và biết kết hợp đấu tranh . 

Như ông Diệu đã khẳng định , không ai và không kẻ nào có thể dối trá mãi , dù có dối thì cái chết sắp đến như cho Fidel cũng sẽ lột trần bộ mặt thật của chúng ra.

Trang Bìa