Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 18/01/2008
 BÀN QUANH CHUYỆN 
"CÔ GIỮ TRẺ ĐÀNH NÓ MỚI NUỐT" 
 

Tuần này câu chuyện cô nuôi dạy trẻ không bằng cấp ở Biên Hòa đánh trẻ con dã man chỉ vì chúng không chiụ nuốt gây dư luận bất bình khá cao .

Người ta xem câu chuyện cô ta vả vào miệng , bóp và ấn thức ăn mà trẻ chưa chịu ăn giống hệt như cách cai trị hiện nay của chính quyền cộng sản Việt Nam . 

Ví dụ như các cô bảo mẫu cộng sản béo xác ở Hà Nội chẳng hạn . Đùng một cái ra lịnh cấm xe 3 bánh , rồi khi hơn 3 triệu gia đình sống nhờ vào hay phụ thuộc vào các phương tiện lưu thông trong các ngõ, đường hẹp , ách tắt lưu thong hiện này lên tiếng thì lại vội vã đùng đùng "xem xét lại "?! . 

Điều này đồng nghĩa với việc chính quyền cộng sản VN hiện nay hoàn toàn không gần dân , hiểu dân, không có tham mưu chính sách cho dân như tuyên truyền . 

Bộ máy công quyền cộng sản hiện nay thích khoe mẽ , làm hàng mão và tâng công thành tích ảo từ các phòng ban máy lạnh mát rượi và những bữa tiệc phủ phê , no nê bên cạnh cảnh sống thê thảm của giới công, nông hiện hữu . 

Chúng ta cần tranh đấu , hành động để khẳng định với dư luận thế giới rằng : đã qua rồi thời đại của những kẻ cai trị lạc lõng , ấn các chủ nghĩa , cách mạng giả dối vào miệng dân . 

Dân đang lấy lại quyền của họ . Không cho ai được phép lợi dụng lịch sủ để ấn chế độ nô lệ vào miệng dân nghèo . 

Trang Bìa