Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 20/01/2007
 CHIẾN DỊCH TỐI MẬT TẠI VIỆT NAM:
ĐÁNH CỘNG SẢN BẰNG CHỨNG KHÓAN?
 
Mật mà không mật , hiểm mà không hiểm . Thị trường chứng khóan tại Việt Nam nóng theo một nhịp độ khó hiểu suốt tháng nay đang được các PC ( Vụ  tổ chức an ninh CS ) lưu ý rất chặt chẽ. 

Tuy nhiên , sau khi tham khảo một số ý kiến từ các tổ chức dân chủ trong nước . Chúng tôi  quyết định công bố  một số cách đánh đã quá “date “ nhưng vẫn còn có giá trị ghi nhận cho đồng bào yêu chuông công lý và dân chủ cho nước nhà . 

Vừa qua đã có hàng nghìn đợt sóng đầu tư thông qua tay chân các con cháu CS tham nhũng , đầu tư để thâm nhập và lũng đọan các tập đòan kinh tế quốc doanh trong nước thông qua con đường đầu tư chứng khóan . 

Trong nước ta hiện nay trước và sau 3 phiên giao dịch chứng khóan luôn có sự họat động khổng lồ của lực lượng ngầm xung quanh các sàn giao dịch .  Cò quanh sàn , cò trong các tập đòan và cò trong các công ty chứng khoán  là 3 lực lượng chủ lực để vét sạch hoặc thả nổi rồi đánh mất uy tin của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cơ sở sản xuất mà cộng sản làm chủ thông qua chứng khóan . 

Nhận xét thời gian qua , số giao dịch ngầm này góp phần cực kỳ quan trọng thông qua con đường môi giới , giúp các tổ chức dân chủ khống chế dần dần họat động kinh doanh của các công ty quốc doanh . 

Thúc đẩy và làm phá sản hay phá uy tín , buộc chúng co cụm hay chia cổ tức cho các công ty con do lực lượng dân chủ quản lý là “chiêu tay cơ “ mà các trưởng quản lý của chúng ta đã ra tay . Chiến dịch mật này đang được sự hưởng ứng rất rộng lớn của đồng bào trong và ngòai nước . 

Chúng tôi sẽ trao đổi tiếp với quý vị về kết quả lâu dài này trong phong trào đòi dân chủ dân sinh tại nước ta trong thời gian tới .

Trang Bìa