Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 22/01/2008
 GIẢN KHOẢNG CÁCH GIÀU NGHÈO
KHI CỘNG SẢN CÒN ĐỘC TÔN ?
 

Làm sao giản khoảng cách giàu nghèo ? câu nói tuyên truyền do Triết mớm cho các báo trong nước ngày hôm qua tự làm người dân đặt câu hỏi :    

Đã gần 1 thế kỷ cộng sản cai trị Việt Nam , khoảng cách giàu  nghèo không khép lại mà còn rộng thêm .  

Điều mà dân chúng trong nước cần nhắc lại là khoảng cách cuộc sống giàu nghèo không phải chỉ phân biệt người giàu kẻ nghèo mà là phân biệt giữa cộng sản giàu và dân nghèo .

Thế cho nên , giản khoảng cách giàu nghèo là giảm sự tách biệt qua lớn của kẻ có tiền , quyền, nhiều cơ hội kiếm tiền bất minh , so với dân thu nhập thấp không có cơ hội phát triển .

Muốn giản hay giảm khoảng cách không còn con đường nào khác là tranh đấu. 

Tranh đấu qua luật pháp và sức ép của cộng đồng thế giới , cộng đồng giới trẻ để cộng sản phải từ bỏ chính sách độc tôn của mình . Ngõ hầu tạo dựng một cuộc cách mạng mới .

Trang Bìa