Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:

Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp


 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 245/01/2007
 MỊ DÂN VÀ BỊ DÂN MỊ LẠI
 
Tuần này dù trước giờ đá trận Việt –Thái sát nút , người ta vẫn bàn chuyện khá tức cười là không biết nếu Việt Nam mà thắng Thái lan  thì ủy ban thành phố SG có cho bắn pháo hoa không ? hay lại ra lịnh cấm bắn pháo hoa vì một là sợ súng bạo lọan, hai là để dành tiền cho dân nghèo . 

Chu cha, vậy mà ở sát bên thành phố SG đây , ở Cần giờ , cán bộ đưa dân tiền cứu trợ 100 bảo ghi nhận ký là nhận 1 triệu, để dành tiền cho dân nghèo sao kỳ vậy?? . 

Người ta hỏi mà như trả lời, đó là các ông nội CS mị dân vừa vừa thôi. ăn thì cứ ngã miệng mà nhai, còn làm bộ làm tịch là thương dân nghèo sao . 

Dân mà không tin nữa thì lòng tin có đâu mà xây dựng chính quyền ? . 

Ngẫm nghĩ bắn 1 đêm pháo hoa mất 1 tỷ 500 triệu , nhưng hóa giá nhà giấy hồng cho chỉ 1 ông cán bộ phó giám đốc sở thôi thì mất bao nhiêu?  nhà của dân, hóa giá cho cán bộ tham nhũng thì lo cái gì cho dân nghèo .

Hốt  bạc trăm tỷ thì ăn thua gì với 1 tỷ 500 mà nói là thương dân sao ?

Trang Bìa