Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 25 /01/2006
 CHÚC NĂM MỚI
DÂN NGHÈO TA ĂN ÐƯỢC
BÁNH THẬT DO TAY TA LÀM NÊN
 
Năm nay ai nằm nhà đọc báo xuân , nhất là đọc báo về năm con chó , sẽ nghe được người dân chửi đổng khi họ đọc tờ Xuân Phụ Nữ . 

Chả là việc tay tổng bí thư Lê Duẩn xưa kia có đến 3 bà vợ , mà bà vợ ba trẻ đẹp từng ngòm nghèm chức phó trưởng ban TW tên là Nga xưa kia, nếu ai dám động đến cái tên của bà ấy thì đủ nếm mười năm tù vì tội “nhạo báng lãnh tụ“ , thế mà nay lại được tờ Phụ Nữ nâng lên tầm cao xuân mới khi tán tỉnh về hai đứa cháu lai Nga và chức phận cực kỳ “đảm“ trong vai trò là vợ ba của Tổng Bí . 

Ở Bắc thì thế , còn trong Nam thì người dân đang cầu mong cho 1 vụ mùa bội thu về dân chủ sẽ đến , người ta nói về cái bánh vẽ của ông Trần Bạch Ðằng vẽ vời về “chiếc bánh sẽ được phân chia công bằng dưới sự lãnh đạo của đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa“ . Bánh đó như thế nào? Hình dung ra sao? Hay đã vẽ gần 100 năm nay từ thời Hồ, giờ vẫn vẽ tiếp ? . 

Nói về từ công bằng thì dân nghèo ai cũng muốn . Nhưng nói cộng sản mà chia bánh đều thì 100 phầm trăm dân số , cứ hỏi là sẽ nói , đầu tiên là chia cho đảng trước đã . Làm gì có sự công bằng khi quyền lực thật của dân nằm trong tay những kẻ vừa láo, vừa nắm dân bằng súng 
đạn ? . 

Ngày nay , dân muốn bánh về tay mình , thì chỉ có 1 con đường duy nhất, là đọat lại từ tay bọn cướp lợi dụng chiêu bài dân chủ để tham quan . 

Chúng ta hãy cùng nâng ly, chúc cho tòan dân ta, ngày càng đòan kết , chung tài chung sức để hạ nhanh bọn tham quan đang cướp đọat miếng cơm manh áo của dân ta . 

Năm mới đang đến, cơ hội mới sẽ đến để thành công . 

Trang Bìa