Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 30/01/2009
 MÙNG 3 TẾT
NGƯỜI TA BÀN VỀ NHÀ CẦU CỦA HỮU ƯỚC
 

Mùng 2, nhiều tin tức về các loại nhà của ông tổng biên tập Hữu Ước buộc nhân viên tòa báo ANTG ở Hà Nội đi dự các loại nhà .. nhà biên kịch, nhà nhạc nhẹ, nhà báo , nhà nghệ sĩ và nhân dân trong nước tặng ông ta cái nhà cuối cùng là nhà …cầu . 

Chuyện các quan tham Việt ta ngày càng lộng , lợn và khênh cái mặt nhục mặc kệ thời thế đã thành phổ biến . Ngày tết linh thiêng trong mọi nhà lan truyền những câu chuyện nhục nhã như vậy của chính thể CSVN . 

Không biết cái mặt mo của Lê thanh Hải như thế nào trong khi khi đi thăm công nhân thành phố ? ai ai cũng hỏi ông ta và dự án ĐT. PCI có liên hệ thế nào ? 

Mạnh cũng vậy , thật nhục cho quốc thể chúng ta . Vì sao các quan CS ta không thề tham gia văn hóa từ chức . 

Làm thiệt hại vụ cầu Văn Thánh sau đó tiếp tục bao che, tiếp tục lên chức để ngậm 2 triệu USD của PCI thì lòng tự trọng và yêu nước đâu ? 

Có người nói , nói văn hóa từ chức là còn nhẹ , thật ra , ngay trong ba ngày tết , có thể gọi các ông Hải, Mạnh, Hữu Ước ra để tặng cho vị trí xứng đáng mà họ đáng hưởng sau khi phá gia chi tử đất nước Việt này : đấy là cái nhà cầu .

Trang Bìa