Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 01/02/2008
 THỦ TƯỚNG ĐỔ THỪA
 

Sáng nay ai ai xem báo cũng la làng : hóa ra đây là thủ tướng theo đúng nghĩa cộng sản : thủ tướng đổ thừa . 

Khi lạm phát tăng cao, tiền phải in ra và chuyển vào miền Nam , đời sống nhân dân ngày càng khốn khổ thì thử tướng cộng sản Dũng họp báo cuối năm đổ thừa cho các Bộ trưởng . 

Vậy khi tiền mất giá , bộ trưởng có báo cáo ông thủ tướng không ? nếu không chắc hẳn ông ta đã bị ngưng chức . 

Vậy chính thủ tướng biết rõ lạm phát nặng nề nhưng trình độ yếu kém không thể giải quyết chứ không phải Bộ trưởng kém năng lực không báo cáo thủ tướng . 

Sinh viên trong nước ngày càng đóng tiền học phí nặng hơn, đời sống khổ hơn , nhưng đọc những dòng phỏng vấn thủ tướng đổ thừa lại càng tin chế độ do thử tướng bảo hộ sẽ sụp đổ nhanh hơn . 

Chế độ đổ thừa giống như căn nhà xuống cấp ,nền móng đã mục ruỗng , chờ thêm thời cơ là đổ . 

Trang Bìa