Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 06/02/2006
 HOAN HÔ CHÍNH PHỦ ÐAN MẠCH
VÀ SỐ ÐIỆN THOẠI CỦA DÂN BIỂU
ÐẶNG VĂN KHOA Ở VIỆT NAM
 
Hôm nay trong chương trình bình luận ở quán ca phê, bàn dân ta vỗ tay hoan hô quá đỗi tuyên bố của chính phủ Ðan Mạch không nhường bước và ủng hộ kiên quyết lập trường tôn trọng tự do báo chí trước âm mưu chia rẽ cộng đồng quốc tế của các tăng lữ đạo Hồi có tinh thần độc đoán trong tôn giáo . 

Khi tờ báo tin tức ở Ðan Mạch đăng hình phê phán bọn khủng hộ lợi dụng đức tin tôn giáo để vụ lợi thì các tăng lữ đạo Hồi kia đã kích động làn sóng bạo lực tấn công người Pháp, Ðan Mạch, Thụy Sĩ đã lên tiếng bảo vệ danh dự cho nhân quyền và dân quyền , cổ xúy cho nền tự do báo chí. 

Họ viết : “Nếu các ông đã từng đem JesuKiTo ra báng bổ, cũng từng nhạo báng hình ảnh các thầy tu Do thái giáo, giáo hoàng thì sao lúc đó các ông không lên tiếng, bây giờ chỉ động đến Mohamed thì lại đòi giết hại người khác." Những ý nghĩ đơn độc , cuồng bạo đó không khác gì lắm những kẻ từng là chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam. Họ luôn cho họ là quyền năng, ai dám gièm pha hay nói khác định kiến của họ, thủ đoạn của họ lộ ra ngay . 

Một trong những thủ đoạn mà hiện nay các tu sĩ Hồi Giáo quá khích đang thi hành với chính phủ Ðan Mạch là đốt phá và đe dọa giết ?!!. Cộng sản cũng như vậy . Vì vậy khi dân ta hoan hô chính phủ Ðan Mạch, tức là họ đang hoan hô và ủng hộ tuyên bố giữ vững nhân và dân quyền như một quyền bất khả xâm phạm của họ. 

Giả tỷ như  ông hội đồng Ðặng Văn Khoa ở Sai gòn , dù ông chỉ là cái miệng để quảng cáo cho cộng sản , nhưng trong hàng nghìn cái miệng vô ích kia, đối với ông người dân có cảm tình hơn , vì ông dám mạnh miệng tố cáo bọn tham quan ăn cắp của chế độ . 

Quý bạn ủng hộ tự do báo chí, tự do ngôn luận, dân quyền và nhân quyền có thể liên lạc với ông hội đồng Khoa thử xem .. 08480918012864 hay là 0848411021 .. sau đó có thể viết thư đến ông ta hoặc chính phủ Ðan Mạch để tỏ tình ủng hộ . 

Các bạn trẻ trong nước đã làm rồi đó các bạn ạ. 

Trang Bìa