Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 11/02/2006
 TẠI SAO HỌ LẠI SỢ QUÁ KHỨ,
LỊCH SỬ CỦA HỌ ? 
 

Ðánh đồng chiến công giải phóng dân tộc mà thực chất là long yêu nước của dân để tiến hành thống trị chính trị , mưu bá quyền riêng . 

Luôn luôn các chế độ cộng sản ở các nước mà họ cướp đọat quyền lực thường đem cái gọi là giải phóng, đấu tranh cho tự do để tự tôn và tự ti, rồi buộc cả dân tộc mà họ thống trị phải nghĩ theo họ.

Ở Việt Nam , người dân thật dễ hiểu tại sao mạng nhân quyền ở Châu Âu và tổ chức PACE lên tiếng yêu cầu tổ chức các bảo tàng về tội ác của chủ nghĩa cộng sản thì Hà Nội lên tiếng phản đối dữ dội . 

Theo phản hồi từ các báo lá cải trong nước thì giới lãnh đạo truyền thông cộng sản cho rằng làm bảo tàng về tội ác của cộng sản đồng nghĩa với “sự hy sinh của quân và đảng viên cộng sản đã chiến thắng phát xít , giải phóng dân tộc “.?

Chắc họ cố tình quên hay cố ý không nhắc là , Nghị Viện Châu Au không tuyên bố do những sai lầm gây tai hại , thảm cảnh, chết người mà xóa bỏ những chiến dịch, trận đánh thắng phát xít của phe cộng sản bao giờ ? 

Nghị viện chỉ yêu cầu giám định và trưng bày rõ lịch sử với những sự đàn áp đối kháng của các chế độ cộng sản , để ghi nhớ các trường hợp người dân bị áp bức thậm chí tử vong vì chế độ chuyên quyền . 

Ðã chuyên quyền thì phải lên án . 

Trang Bìa