Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 12/02/2009
 BẮT SĨ RỒI THẢ,
ĐỘNG SAO ĐẾN LÊ THANH HẢI ĐƯỢC?
 
Tuần này khá biến động trong dư luận chính trị tại nước ta . 

Đầu tiên là dân tình truyển tụng câu "láng giềng khốn nạn , cướp đất toàn diện , lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai" , 16 câu chữ vàng của Trung Cộng đã bị tan tác trong lòng dân ta như thế . 

Kế đến là nghe nói đâu quân đội sẽ đảo chính trong nay mai qua vụ Dũng đánh tiếng cho mafia khai thác Boxít bất chấp Tướng Giáp can ngăn . 

Dân ta cho rằng Dũng đã bị khống chế qua vụ con gái Dũng lấy Việt Kiều và các vụ khác . Kế nữa là vụ sữa cô gái Hà Lan chỉ có số đạm trong sữa là 1 % mà quảng cáo là 25 % làm vô số con em trong nước bị suy dinh dưỡng , dù rất đông phụ huynh nổi giận nhưng vụ ăn tham động trời này nhưng nhà nước vẫn im lặng . 

Và cuối cùng là vụ ông thông gia của Lê Thanh Hải là tên Sĩ bị tế cô hồn , rồi chắc lại thả ra mà không đụng gì đến đường dây 2 triệu đô của Hải-Mạnh . 

Những chuyện động trời sẽ tiếp tục làm trời động và lòng dân nổi giận trong tương lai , ngõ hầu tạo nền móng cho cách mạng lòng dân , sự nhục nhã quốc thể không thể làm cho dân ta đứng ngoài để bao biện cho cuộc sống được nữa .

Trang Bìa