Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 15/02/2006
 ÐẢNG TA SỢ NHÂN DÂN HÀNH ÐỘNG 
HAY SỢ “ÐẢNG NHÂN DÂN HÀNH ÐỘNG”?
 

Câu chuyện sáng nay om sòm lên khi dân ta đang bàn về chuyện một ông cán bộ, trưởng 1 trường về hành chính quốc gia mê tín chuyện phong thủy đến độ buộc ngôi trường có cổng nhìn vào nhà mình phải di dời , nếu không thì dùng đá bịt chặn kín cổng trường lại. 

Câu chuyện nghe như có từ thời Vua Minh Mạng hà khắc chứ đâu phải ở thế kỷ 21 này? Vậy mà nó vẫn tồn tại trong tư tưởng các đảng viên ta, vừa mê muội, vừa phong kiến đến độ gây sửng sốt cho dư luận . 

Có lẽ chính vì quán tính đó mà sáng nay giới truyền thông của Hà Nội lại tung những chiêu thăm dò về “đảng nhân dân hành động“ mà các họat động của nó ở Hoa Kỳ được bêu riếu , trong khi đó , thực sự các họat động đình công dữ dội của công nhân dưới sự bóc lột ở hai tầng : tầng dưới là sự lãnh đạo của đảng làm nhiệm vụ thầy cai thu thuế môn bài, tầng trên là các thầy dựa vào các thầy cai để bóc lột sức lao động của công nhân mới làm đảng ta ăn ngủ không yên ?. 

Bằng những họat động do chính NHÂN DÂN HÀNH ÐỘNG chứ không cần đảng nào cả, giai cấp công nhân ta đã thức tỉnh và đình công dữ dội . Các ngày này , giới chủ bóc lột dựa vào sự chuyên quyền của cộng sản tha hồ mà lỗ chỏng gọng .

Phải chăng chính vì thế mà gần đến đại hội 10, một đại hội mà Hữu Thọ đoan chắc là sẽ có thay đổi lớn như hàng chục lần lớn trước cũng không đi đến đâu buông xuôi những lời hứa hẹn vô nghĩa ?. 

Do sự thâm nhập ồ ạt của làn sóng kiến thức mới và bức tường chặn kiến thức của cộng bị phá bỏ khắp nơi , các mảnh phá sóng của hệ thống tuyện truyền tư do dân chủ thâm nhập sâu vào lớp trẻ công nhân và làm họ tư biết cách hành động để bảo vệ quyền của con người , của chính họ. 

Có lẽ , có 100 đảng nhân dân hành động ra đời cũng không làm cộng sản Hà Nội lo sợ bằng chính nhân dân trong nước đã hành động và hành động từ lâu . 

Ca từ “phản động“ đã đi vào qua khứ . Ngày nay, ai bảo vệ được quyền con người , quyền nhân sinh , ngôn luận và đời sống thì đó là người được nhân dân bảo vệ , lòng yêu nước là ở trong đó. 

Ðơn giản vô cùng nhưng khó khăn vô cùng cho hệ thống bảo vệ vua chúa của Hà Nội lập ra. 

Phải chăng đó là sự mở đầu của thời kỳ mới ? 

Trang Bìa