Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 20/02/2006
 ÔNG TRẦN TRỌNG ÐĂNG ÐÀN NGHĨ GÌ VỀ BÓC LỘT VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ KHI CÔNG AN VIỆT NAM VỪA CÒNG TAY PHẠM NHÂN VỪA NHẬU ? 
 
Ở giảng đường mấy hôm nay mọi người hỏi nhau về bài thi triết học Mác Lê, giả sử sáng nay ngày 20 tháng 2 , nếu ai đọc báo Tuổi Trẻ sẽ thấy hình ảnh công an hình sự một quận trong thành phố Sàn Gòn vừa còng tay phạm nhân vừa nhậu, có người đến hỏi thì họ quát : quen sao mà hỏi . 

Công nhận là bài của ông Trần Trọng Ðăng Ðàn về sự bóc lột và giá trị thăng dư của “định hướng xã hội chủ nghĩa“ với bài còng tay của công an hình sự sao mà hay quá, dẫn chứng lịch sử quá . 

Nói suốt bài viết là các giá trị ca ngợi về hưởng thụ thực lãi , về bóc lột ở định hướng xã hội chủ nghĩa khác bóc lột tư bản , nói càng nói khôn một hồi , ông Ðàn nhấn mạnh là đảng đổi mới là một “giá trị lịch sử “? . 

Mô phật , giá trị này ai cũng thấy , cũng biết , bóc lột có định hướng nó làm giàu cho ai, giờ đây cái thặng dư đầy đủ định hướng đó nó làm cho vô số vòng bụng của đảng viên giai cấp cộng sản ở VN định hướng vi sa cho con đi học ở MỸ, mua nhà đất và làm đủ trò. 

Không bíêt gần đại hội đảng , vai trò tiên phong của đảng sẽ đến đâu , chứ sinh viên trong nước nhận qua thực tế , vai trò tiên phong của đảng ta là công an trước đã, muốn còng thì còng, nhậu thì nhậu , sau đó sẽ cho thằng dân bần cùng nào dám “trái định hướng của đảng “ vào tù , mầm mống cuộc cách mạng sắp tới là từ đây. 

Trang Bìa