Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 26 /02/2006
 NGUYỄN ÐỨC BÌNH VỚI Ý KIẾN VÔ CÙNG
NGUY HIỂM ”THÀNH LẬP TỜ TRANH LUẬN“
DÂN CHỦ GÀI BẪY CỦA ÐẢNG CSVN.
 
Ý kiến mới nhất của Nguyễn Ðức Bình , nguyên uỷ viên bộ chính trị và tay tự xưng là nhà lý luận lão thành của đảng cộng sản VN , được sự ủng hộ , bày bài của công an phản gián Hà Nội.  

Bình ta vưà qua lên tiếng phản đối cho tư nhân kinh doanh vào đảng , phản bác sự bắt chước của đảng cộng sản VN , phê phán rằng CSVN không thể như Trung quốc , không thể bắt chước họ mang màu sắc xã hội chủ nghiã VN như kiểu màu sắc xã hội chủ nghiã Trung Quốc. 

Mặc Bình , Bình có thể nói trời trăng gì thì quy luật của cuộc sống vẫn tiếp diễn . 

Thế nhưng nguy hiểm nhất là Bình đề nghị đảng cộng sản VN phải cởi mở , dân chủ theo đúng nguyên tắc của Mác xít nhưng phải cho dân chủ tranh luận, kể cả tranh luận ngược chính kiến đảng . 

Vì vậy , Bình yêu cầu đảng CSVN cho xuất bản tạp chí cho dân bàn luận mang tên là Tranh luận. 

Nếu như tạp chí giả vờ cởi mở của đảng CSVN này chính thức được phát hành . Xin thưa, cuốn sổ bià đen của công an phản gián Hà Nội sẽ ghi nay đủ không sót , cho đến giai đoạn mà chúng cho rằng, phải chuyên chế với giai cấp của chúng , thì những ai rơi vào cuốn sổ đen trên sẽ nhanh chóng bị tóm gọn.

Các bạn sinh viên đang hoạt động trong phong trào dân chủ cho nước nhà, hãy chú ý đến ý kiến nay. 

Trang Bìa