Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 07/03/2005
CÓ PHẢI VÕ VĂN KIỆT
ÐÒI ÐA NGUYÊN ? 
 
Xin thưa đó là câu chuyện hoang đường . Hoặc may , khi con người ta ở những phút bịnh tật nặng nhất , gần rời xa cuộc đời , bản chất thật giả hiện ra trước vầng linh hồn của họ . Nhất là những người cộng sản về già ,thì lời nói của họ mới thật .

Ví dụ Phạm văn Ðồng , vì sao ông ta đường đường là thủ tướng cộng sản gần ½ thế kỷ mà lúc già còn đòi quy y ? làm ác quá trong khi thiện lại quá ít . Thật ra ở thời điểm này có thể Kiệt cho rằng chỉ có dân chủ đa nguyên mới vực dậy thế đứng của nước nhà chứ Kiệt không bao giờ đồng ý đa nguyên mà cộng sản phải rút lui . 

Cái đa nguyên của bản chất cộng sản chỉ là đa nguyên mà thế thượng phong mà kẻ ăn trên phải là họ . Ða mà không Nguyên . Sinh viên họ bảo nhau là : muốn cộng sản gật đầu đi bầu đa đảng thì chỉ có dân mới có cơ hội và quyền lực để buộc họ làm chuyện đó . Sức dân tức là ý Trời mà . 

Các bạn có ai dám nghĩ trước đây 10 năm thôi . Bây giờ các bài viết tuyên truyền tự do dân chủ đi vào mỗi gia đình bằng truyền thông internet không ? . Ý dân và Trời họp lại ở chỗ đó . Hoặc giả Kiệt đòi đa nguyên nhưng đảng của Kiệt không chấp nhận , thì chính sách , chiến lược tồn tại của đảng sẽ ra sao khi nội câu chuyện xây chung cư cho dân ở Hà Nội thì hết phân nữa sắt thép kết cấu đã bị ăn sạch ? . 

Nếu không cho đa nguyên thì phải cho tham nhũng , mà đánh tham nhũng có nghĩa là đồng ý có giám sát của dân, có đa nguyên .Thế nhưng khổ là nếu cho tham nhũng thì kết quả dân sẽ bị hy sinh , bị đổ máu , chết chóc, mất tiền vì tham nhũng như vụ chung cư sẽ lan rất nhanh , cuối cùng cũng đi đến sự tức giận trong dân đễ dàng dẫn đến những cuộc cách mạng . 

Cho nên , dù Kiệt đòi hay phản bác đa nguyên đi nữa , cộng sản có nhập thêm hàng vạn súng, đạn , dụng cụ đàn ap đi nữa mà hễ không vừa lòng dân thì chỉ có trời mà cứu . 

Trang Bìa