Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 09/03/2009
 SINH VIÊN TRONG NƯỚC
THĂM NHÀ BÁC PHIÊU
 
Cho đến hôm nay thì hình ảnh toàn bộ căn biệt thự của nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu được sinh viên trong nước đưa lên hầu hết các diễn đàn . 

Khối người dân khi xem hình trống đồng bằng vàng , cặp ngà voi , bộ sập gụ, tủ sách khối mà giá của chúng phải tính bằng tiền tỷ … đã hỏi , lương tổng bí thư là bao nhiêu mà ông ta có sỡ hữu khối tài sản này ? . 

Câu hỏi này không chỉ cho Phiêu mà còn cho Mười, Lê Đ Anh, Nông Đ Mạnh …. 

Gía trị sỡ hữu sau khi hạ cánh an toàn của các cấp lãnh đạo đảng nhà nước là câu hỏi lớn nhất, cụ thể nhất về vấn đề tham nhũng tại nước ta.

Nó cũng chính là tiền đề , là bầu áp suất nóng để giới trí thức trong nước khơi nguồn một cuộc cách mạng lớn. 

Xin xem hình...

Trang Bìa