Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 20/03/2006
 DÂN TA CÓ CHẤP NHẬN CHO
CỘNG SẢN “TREO ẤN TỪ QUAN“?
 

Tuổi trẻ trong nước hôm nay làm ra vẻ to tiếng yêu cầu thứ trưởng Bộ GTVT Việt Tiến chủ trì hội nghị tập huấn chống lãng phí trong bộ trong khi ông ta có những bất động sản rất to ở miền Bắc là “có vấn đề“ và nêu yêu cầu các thành viên trong chính phủ cộng sản hiện nay nên biết đến giá trị đạo đức công chức là từ chức khi sai phạm và nên học tính thanh khiết của các quan xưa “treo ấn từ quan“. 

Theo dư luận sinh viên học sinh trong nước thì tờ báo trên đã xúc phạm đến ông cha , nhất là lớp quan lại thanh liêm trong các triều đại trước . 

Từ “treo ấn từ quan“ mà dùng cho tên đại tham Nguyễn Việt Tiến và bọn đỡ đầu cho bọn chúng như Dũng, Khải , Bình là cực kỳ xúc phạm .

Không thể thế được . 

Bọn tham quan phải bị trị và tịch thu gia sản , tử hình chứ sao lại khuyến cáo chúng “treo ấn“. 

Ăn cắp của quốc khố là trọng tội , ấn ở đâu cho chúng mà chúng treo ? quan nào trên danh bọn chúng ? . 

Ngay tên Khải , nếu làm thủ tướng mà để cho quyền hành tập trung hết vào PMU 18 , lại nói là tôi không biết gì đã là phải bắn bỏ, huống chi tên Bộ trưởng Bình kia . 

Hãy nhìn xem , dân ta vẫn gục đầu nghèo đói , xơ xác là vì đâu ? . 

Phải treo cổ bọn quan tham như dân Campuchia từng làm với Khiêu SamPhan , bộ trưởng Ngoại giao Khơ Me đỏ ngày nào ở cổng Hoàng Cung .... 

Trang Bìa