Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 26/03/2005
 QUA BA TẬP PHIM TRÊN VTV1"NHỮNG BÍ MẬT 
CỦA CUỘC CHIẾN" , CÁCH NHÌN CỦA DÂN 
VỚI TƯỚNG LĨNH CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Bị lợi dụng để hy sinh vô ích cho cuộc chiến của thế giới cộng sản . Ðó là dư luận trong nước khi xem liên tục ba tập phim của đạo diễn người Pháp thiên tả khi ông sưu tập tư liệu phim truyền hình của các phóng viên quân đội Mỹ quay tại miền Nam Việt Nam suốt từ 1965 - 1975 . 

Họ nói về các nhân vật người lính và tướng lĩnh cộng sản như vậy . Năm mươi bảy nghìn quân nhân Mỹ tử trận và hơn 2 triệu người Việt chết trong đó gần đã hơn 1 triệu là lính cộng sản . Một ví dụ rất nhẹ nhàng trong lời bình của tập phim thứ hai , vô tình mà làm cho dân chúng trong nước kinh ngạc . 

Ðó là chỉ trong vài ngày quanh Khe Sanh năm 1968 đã có hơn mười lăm nghìn quân Bác Việt bị nướng bởi và chỉ bởi B52 . Chưa tính số chết vì trọng pháo của quân đội Mỹ và quân miền Nam Việt Nam . Cách nướng quân vô tội vạ để đạt thắng lợi chết chóc này chỉ có ở phong cách của các tướng do Mao trạch Ðông dạy dỗ . 

Ai nói là Võ Nguyên Giáp là tướng tài khi ông ta biết hoả lực mạnh như thế nhưng vẫn cho tràn quân tấn công ? . Và sau cuộc chiến điên rồ này . Ngày nay Việt Nam là cái gì ? Một mớ hổ lốn chiến lược chính trị khoả lấp , che dấu và cực kỳ lúng túng của hàng ngũ lãnh đạo , sử lược cộng sản khi cộng sản ngày nay giải phóng dân tộc chỉ để đi đến nước cùng là dâng đất cầu hoà cho chính Bắc Kinh - người thầy dạy nướng quân khi xưa !!! . 

Vụ "cách mạng hoa Tuy Líp" gì đó ở Kygykhutstan với hình ảnh phe đối lập với gậy bộc tràn vào dinh tổng thống sẽ là hình ảnh chắc chắn có trong tương lai tại Hà Nội không ? . Liệu ban lãnh đạo của cộng sản đảng sẽ lại "nướng quân" để giết đồng bào mình chăng ? . Chờ xem . 

Trang Bìa