Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 31/03/2008
 CHÍNH PHỦ KHÔNG TRUNG THỰC
 

Chính phủ cộng sản tại Hà Nội đã làm thất vọng ghê gớm lòng dân . 

Cùng lúc thả Nguyễn Việt Tiến – thứ trưởng đỡ đầu cho PMU 18 nuốt hàng triệu USD tiền vay ngân hang thế giới . Chính phủ của Dũng phủi tay nhắm mắt khi nhắc đến từ trách nhiệm . 

Trách nhiệm ở đâu khi bộ trưởng và thứ trưởng không biết gì khi các cấp dưới tiêu xài hoang phí tiền dân ? . 

Mới đây , khi lạm phát tăng trên 2 chữ số mà đích thân bộ trưởng tài chính còn rang rảng chối "lạm phát không phải do lỗi chính phủ " thì người dân tự đặt câu 
hỏi : vậy phải chăng lạm phát và đời sống tột cùng khó khăn là do Mỹ ? hay do tự dân làm ? . 

Vì sao liên tục 24 tháng , từ lạm phát 1 chữ số lên 2 chữ số ở mức 16 % hàng tháng mà ông Bộ trưởng cho rằng bộ đã làm hết trách nhiệm do ngày nào , tuần nào cũng họp để chống lạm phát ? .

Họp là cách trả lời dân là mình làm hết trách nhiệm , hay hành động chính là mục tiêu để chống lạm phát ? . 

Các vụ lùm xùm gần đây của chính phủ do Dũng cầm đầu , tác động lánh mặt của Lê Đức Anh khi trốn vào Sài Gòn đầu tháng này nhưng lại ra lịnh cho đàn em tác động thả Nguyễn Việt Tiến đang làm người dân bất bình ghê gớm..

Trang Bìa