Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 01/04/2006
 NHÂN DÂN BUỒN
HAY RÊN SIẾT DƯỚI ÁCH CSVN
THƯA BÀ THU Ở QUỐC HỘI ?
 

Tuần này báo trong nước bán khá chạy khi ban tuyên huấn đảng cho phép xử Bộ GTVT để làm một vụ live show quảng cáo cho tính hợp hiến của đảng . 

Bà Thu ở quốc hội ta hôm nay tâm trạng lắm với báo tuổi trẻ khi than là nhân dân ta buồn khi các PMU nuốt 33 nghìn tỷ đồng . và còn bao nhiêu PMU nữa ? 

Thưa với bà và các ông tuyên huấn là người ta nói tài sản của riêng Võ văn Kiệt đã là trên trăm triệu đô. Thế thì làm dự án 2 tỷ đô như ông thứ trưởng Tiến mà chỉ nhận có 200 triệu thì có gì mà nhân dân ta buồn ? bởi vì đó là một trong một yếu tố quan trọng để cuộc cách mạng sắp tới của dân ta khởi đầu . 

Ai buồn khi tài sản của họ bị cướp ? chẳng ai buồn mà chỉ có giật lại tài sản của mình mà thôi. 

Báo an ninh hôm nay hình ảnh rỏ đến thế mà Nguyễn Như Phong còn tráo trở nói là bọn lưu manh đánh phóng viên không thể là công an khu vực khu Dũng ở thì ai dám nói là bọn chúng không mưu ma chước 
quỷ . 

Cho nên , dù đảng có xử hay không xử TIẾN, BÌNH, DŨNG mà không đáp ứng nhu cầu dân chủ của dân ta thì cuộc cách mạng lật đổ bọn tư sản đỏ gian manh này nhất định phải đến . 

Trang Bìa