Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 02/04/2007
 BỊT MỒM NGƯỜI TRANH ĐẤU,
BỎ CON RỒI LẠI XIN CON
 

Khi trang ykien.net đăng đọan phim cha Lý hô đả đảo trong phiên tòa xử ông và bị bịt miệng bởi 1 công an đứng phía sau , dân chúng bàn tán là sao không khác gì chế độ phát xít tại Châu Âu những năm thế chiến thứ 2 . 

Nếu chế độ minh chính , chính trực thì việc 1 người vi phạm pháp luật, nếu họ có lỗi thì hãy nghe họ nói cái gì về lỗi của họ , sao lại bịt miệng họ ? 

Câu chuyện hai ông bà Smith diễn viên nổi tiếng của Mỹ qua Sai gòn xin con nuôi , sau đó lo âu vì có thể bị làm tiền, được so sánh với cách đối xử hiện nay của chế độ CSVN với kiều bào vượt biên . 

Khi đứa con tai nạn , bị hất hủi thì không thấy đưa tay giúp, đến khi họan nạn qua đi, sự giàu có đến với đứa con bị hất hủi thì lại săn đón và kiếm chuyện để kiếm tiền . 

Hai câu chuyện , cùng một cách diễn giải , đó là chế độ CSVN không lấy dân chủ dân sinh làm mưu cầu , mà lấy quyền lợi để đạt mục đích , tận dụng mọi cơ hôi , kể cả chuyện bất nhân . 

Ngày tàn của chế độ là ở chỗ đó . 

Trang Bìa