Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 15/04/2009
 KẾT CỤC TẤT YẾU CỦA NÊN CHÍNH TRỊ
ĐỘC ĐẢNG ĐỘC TÀI
 

Người dân khi nói về diễn biến thời sự Thái Lan , ai ai cũng bảo nhau chắc chắn cộng sản VN sẽ hí hửng quảng cáo về chúng như một sự “ổn định “. 

Đúng thế , sáng nay bọn cáo lên khuôn bài kết quả tất yếu của nền chính trị đa đảng khi phe UDD áo đỏ do Thaskin xúi giục tan rã . 

Nực cười , nếu không đa đảng , đa thông tin, chắc có lẽ sau khi ẳm vài triệu đô , sui gia Lê Thanh Hải sẽ lên chức chủ tịch nước chăng ? Nếu không đa chiều phản hồi , mấy ai biết được chuyện PCI ăn chận đó ? . 

Dường như phải nói đúng là kết quả tất yếu của sự đa chiều thông tin và kiểm tra dân chủ thực sự của dân làm cho cộng sản VN cực kỳ sợ . 

Sự ổn định mà CSVN tuyên truyền là ổn định theo ý đồ gì ?  Ổn định mà tiền thuế của dân ổn định đi vào túi đảng thì liệu dân chúng chịu ổn định không ? 

Nhiệm vụ mà dân giao cho hệ thống truyền bá tin tức dân chủ đâu phải là làm mất ổn định đất nước – nhiệm vụ đó chính là làm mất ổn định của đảng CSVN. 

Bởi vì đảng càng ổn định thì đất nước càng nghèo khổ và mất đất biển cho Trung cộng .

Trang Bìa