Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 18/04/2007
 TIẾC CHO CON CỜ
 TRẦN BẠCH ĐẰNG!
 
Sinh viên trong nước gọi Trần Bạch Đằng với chính hiệu đích danh của ông ta là con cờ sau cái chết của ông ta hôm qua. 

Xét theo nghĩa con cờ của cộng sản thì ông ta thuộc dạng cán bộ về hưu công thần muốn lên tiếng để giữ chế độ bằng chính sách mị dân của Hồ . 

Xét theo sự hữu ích trong cuộc chiến giành quyền làm người của dân ta thì ông ta đóng vai trò đúng theo chữ tốt chốt thí . 

Chỉ cần nhìn ánh mắt bực bội của tổng bí thư Mạnh khi nhắc đến các cán bộ miền Nam như Đằng , cũng đủ hiểu liều lượng mà chính sách thực thi nền dân chủ mới của phong trào dân chủ trong nước hiệu quả như thế nào . 

Họat động theo phong trào dân chủ trong nươc , phải công nhận là những vai trò như Đằng rất dễ lợi dụng, chỉ cần gần dân, theo dân và đem cho dân quyền lợi khi bám sát và hướng dẫn dân chia rẽ và làm cho quyền lợi của cộng sản phân chia theo cách đánh của dân , là mọi việc chúng ta muốn gây ảnh hưởng lên chính quyền cộng sản rất dễ dàng . 

Khi còn trẻ , Trần Bạch Đằng được đánh giá từ chính các đảng viên CS cùng thời là Đức Kém dù tài có cao . Khi đi dần đến cái chết, Đằng lại bị chính các đồng chí mình khinh khỉnh , giả như Đằng là một Nguyễn Đức Bình thì không nói , hoặc giả là một Đặng Tiểu Bình cũng chưa đạt tới . 

Còn đường dẫn đến cái chết của Đằng y như vận mệnh của đảng mà ông ta tin tưởng : thóai hay tiến đều thảm bại . 

Trang Bìa