Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày20/04/2005
 QUA VỤ CỘNG SẢN CƯỚP ÐẤT 
CỦA DÂN Ở BẠC LIÊU, 
CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ? 
 

Cơ hội mới đang xuất hiện trong cuộc tranh đấu dân chủ của người Việt yêu nước . Những vụ cộng sản với các thành phần giai cấp hưởng lộc trên cao lo cố thu vén , vơ vét nguồn sống của nông dân là đất nông nghiệp của họ ở đồng bằng sông Cưủ Long mà điển hình là Bạc Liêu tỉnh đang tạo làn sóng phản đối rất mạnh và lan nhanh qua các khu vực khác . 

Thành phần lập hồ sơ giả , ép nông dân từ bỏ mảnh ruộng cày để cấp cho họ hàng bà con hay có nghĩa tình làm ăn của công an , huyện uỷ viên , xã trưởng, ấp , huyện ... hiện nay rất phổ biến ở khu vực Nam đồng bằng sông Cửu Long . 

Gía như cuộc dân biến của Thái Bình xưa cùng bùng nổ với sự phản kháng quyết liệt của nông dân vùng Bạc Liêu , Cà Mau , gần Cần Thơ... như hiện nay thì có lẽ cục diện phong trào dân chủ ở nước ta sẽ bước lên rất nhanh và dễ dàng bùng nổ cách mạng nhanh hơn . 

Lực lượng đối lập thứ ba sẽ có yểm trợ mạnh của nông dân nghèo vùng đồng bằng Nam Bộ sắp tới . Có thể các đảng uỷ tỉnh , huyện cộng sản sẽ chỉ đạo mạnh thu hồi đất của bọn công an , huyện , xã làm sai cấp lại cho dân ? 

Không, sẽ không dễ dàng như vậy . Dù có làm hay không , giai cấp trung lưu cộng sản với sự thoả hiệp của bọn thượng tầng sẽ tự gây nên cuộc cách mạng máu này , bỏi bọn chúng cũng là nông dân , gắn bó với nông nghiệp nên bỏ nguồn sống cướp được là sự tự huỷ hoại . 

Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là phải kết nối lực lượng phản kháng từ nông dân với lực lượng phản tỉnh , dân chủ đói lập . Cách mạng dân chủ thành công nhanh hay chậm là do hành động này . 

Trang Bìa