Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 23/04/2005
 "ÁO TRẮNG SINH VIÊN" TỪ NGỮ BỊP BỢM
CỦA NHỮNG KẺ KHOÁC ÁO YÊU NƯỚC
CHỐNG ÐỘC TÀI NHƯ LÊ VĂN NUÔI
 

Vài ngày nay trong nước, hai tờ Tuổi trẻ và Thanh niên đua nhau lên trang những bài hồi ức của những kẻ cam tâm vì dốt nát , học hành kém , đạo đức suy đồi và thiếu nghĩ suy trước năm 1975 , kích động đồng bào ủng hộ những tên cuồng tín cộng sản kiểu Palestine , dùng quân phục , khí tài , lý tưởng của ngoại bang mưu cầu lợi dụng lòng yêu nước , yêu hoà bình của người Việt Nam để trục lợi . 

Sau 30 năm , dưới ánh sáng của lý trí , của lương tri con người , những cái biểu ngữ của bọn giả danh tri thức sinh viên "tự do hay là chết" ,"Việt Nam phải có Hoà Bình" hiện nguyên hình là trò lừa chính trị . 

Sau 1975 , ai đem hoà bình đến cho dân tộc Việt ở hai mặt trận nướng xác thanh niên Việt : biên giới Bắc - trung và chiến trường Cam bốt ? . Ai tịch thu , cướp công của hàng vạn thanh niên bị lợi dụng chính trị mưu cầu xóa sổ nền dân chủ của chính phủ Việt nam cộng hoà từng có ,thiết lập chế độ nằm trên nòng súng ? . 

Thử hỏi những tên như Lê Văn Nuôi .Ở ngay trong thời điểm này , thế hệ thanh niên như ông ta có dám lập đoàn biểu tình đòi dân sinh , dân quyền , dân chủ khi muốn không ? hay phải làm tờ đơn và lập tức bị tống giam nếu có ý nghĩ dân chủ như thời trước 1975 ? 

Ðốt xe Mỹ nhưng ngày nay quỳ lạy Mỹ để cầu trợ , xin visa và dâng đất biên giới cho "anh em" Bắc Kinh ư? Trò tuyên truyền láo này đang bị phai nhạt dần vì sự so sánh của dân , của tấm lòng nhân ái con người đã sáng tỏ . 

Ở ngoài , người ta nhổ nước bọt vào mặt Jane Fonda , ở trong , người ta ngấm ngầm ủng hộ dân chủ và ra tay đập bọn công an khi có dịp . 

Trò lừa đã kết thúc . 

Trang Bìa