Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 25/04/2005
 QUA VỤ ÁN "LAN ANH" , CHÚNG TA CÓ THỂ 
TẠO NHỮNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC GIẢ 
ÐỂ ÐƯA BỌN CƠ HỘI CHÍNH TRỊ 
THÂN CỘNG VÀO RỌ KHÔNG? 
 

Nhiều người khi hay tin viện kiểm soát của Hà Nội bác yêu cầu Bộ công an truy tố phóng viên Lan Anh , cứ tưởng là do tranh đấu cho công lý của Viện kết hợp sự ủng hộ của quần chúng mà thành . 

Có biết đâu đó là màn kịch kiểu "mặt trận phục quốc" do Võ Văn Kiệt tạo ra để tóm gọn những ai còn có ý định chống chế độ độc tài của y ngày xưa . 

Những ai dám lên tiếng ủng hộ Lan Anh , các anh chị nào hoạt động báo chí trong nước , cán bộ về hưu ,tất tần tật đều bị ghi vào sổ bìa đen.

Thiết nghĩ , chúng ta cũng nên dùng mưu gậy ông đập lưng ông . Các tổ chức đoàn thể chống độc tài cộng sản hãy lập nhiều lên các hội , mặt trận giả ủng hộ bọn cộng sản , sau đó qua đó thu nhập thêm thông tin từ những kẻ đi hai hàng trong hàng ngũ mình để có biện pháp đối phó . 

Chúng ta nên nhớ , bà con ,dân chúng ở trong nước rất mong có ngày nước nhà bứng tận gốc ,khai hoang sạch bọn thân cộng và mưu cầu lợi ích qua chế độ cộng sản thối nát hiện nay .

Trang Bìa