Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 25/04/2007
 CẢM ƠN ÔNG YELTSIN
CÙNG CÚ NHẮC TÀI PHIỆT CỦA ÔNG
 

Có thể nói vị tổng Nga đầu tiên là ông Yeltsin khi qua đời đã để lại niềm kính trọng và mang ơn rất nhiều từ người dân trong nước Việt . Vì chính ông chứ không ai khác khai tử đảng cộng sản Liên Xô . 

Nó còn là bài học lớn với các thế hệ tranh đấu cho dân chủ sau nay là: hễ đã đánh được chế độ phát xit hay những chế độ kiểu như thế, như cộng sản thì phải đánh tận hang ổ của nó và truy quét sạch , đánh dập đầu . Bởi vì chính cộng sản cũng hành xử với phe đối lập như thế . 

Nhân sự kiện naỳ , sáng nay tờ Tuổi trẻ quy tội cho ông Yeltsin là bán đổ sông đổ biển tài sản mà liên Xô chiếm đọat của dân chúng các nước liên bang Nga và để nó rơi vào tay các tài phiệt Nga ngày nay . 

Nhưng tờ phát ngôn của cộng sản che dấu sự thật , đó là tài sản đó trước khi rơi vào tay tài phiệt kinh doanh Nga thì 90 phần trăm nó đã nằm trong tay các gia đình có người nằm trong ban chấp hành trung ương hay bộ chính trị đảng cộng sản Liên Xô . Vậy thì nó phục vụ ai ngày nay ? tài phiệt Nga hay con cháu cộng sản Nga ? . 

Ngay cả Putin ngày nay cũng hiểu điều lý giải đó và một trong các kế sách mà ông ta phải thi hành trong lời hứa trước người tiền nhiệm là đem lại sự công bằng trong chính sách thuế và ưu đãi xã hội của xã hội Nga ngày nay . 

Nước chúng ta trong tương lai gần sẽ có tài phiệt , điều này không tránh khỏi . Song , làm sao để sau khi chế độ cộng sản tại Việt Nam sụp đổ mà sự chênh lệch giàu nghèo , sự bần cùng hóa không diễn ra vì con cháu của bọn quan lại cộng sản nắm các cương vị của bọn tài phiệt đó . 

Đấy chính là trách nhiệm của chúng ta . Gánh nặng ngay cả sau khi cộng sản băng hà … 

Trang Bìa