Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 05/05/2005
 CÔNG NGHỆ LĂNG XÊ YẾN VY
KIỂU CỘNG SẢN 
 

Mấy ngày nay cái goi là công nghệ lăng xê mà nhóm làm phim có cô Yến Vy tham gia được bà con ta chú ý .
 

Sỡ dĩ thế vì không hiểu sao các báo đài trong nước cứ nhắc đi nhại lại cô Vy kia thay vì nhũng chuyện tham nhũng ở cấp trung ương thì ít ai dám nhắc . 
 

Như chuyện dân đi lấy trầm hương ở miền Trung cũng vậy . Tại sao dân lấy trầm thì làm ầm ĩ trong khi cán bộ cỡ gộc như tên thứ trưởng Bùi quốc Huy ngồi tù vài tháng thì ra tù, ẳm ngon vài căn nhà mặt tiền để hưởng già thì không báo nào nhắc ? . 
 

Người thấp cổ bé họng thì thích chúi mũi nhiều chuyện, kẻ bịp bợm ở cao , ăn no rồi biến thì không hé môi . 
 

Viết báo mà tâm không sáng thì viết làm gì ? lũ văn nô trong nước ơi . 
 

Trang Bìa