Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 05/05/2006
 VIỆT NAM TA NHỎ HAY KHÔNG ?
CHUYỆN CẦN BÀN LÀ VIỆT NAM TA
BỊ ĂN CƯỚP NHỎ HAY KHÔNG ?
 

Tuần qua sinh viên nghèo hiếu học trong nước hay nói chuyện theo chủ đề tờ Tuổi Trẻ nêu : Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ ? . Các bạn trẻ châm biếm rằng : Viêt Nam ta bị cướp quá lớn hay nhỏ xiú thì đúng hơn . 

Này nhé , quan giáo dục ngành mình thì ăn chận tiền học sinh phụ huynh. Rồi câu kết bán bằng , thi giả bằng . Quan công an thì ăn tiền quan tham nhũng , mà quan tham nhũng thì có quan ở các bộ, kể cả bộ chính trị đỡ đầu . 

Vì vậy khi báo chí trong nước mà đưa vấn đề cho thanh niên , nếu họ đưa cái gốc ra để nói , để bàn thì mới có thể trị dứt bịnh kinh niên của quốc gia là bịnh độc tài . 

Chứ nói nhăn nói cuội , sau đó hỏi mãi câu : vì sao ta ngheò ? vì sao ta kém hơn các nước khu vực ? ta nhỏ hay lớn ? thế thì giải quyết được cái gì ? . 

Cho đến bay giờ đã gần 20 năm kể từ có ý kiến đầu tiên đòi thành lập cơ quan chuyện biệt chống tham nhũng như ở Singapore thôi.  Cơ quan này có quyền bắt giam, bỏ tù bất cứ ai có hành vi rõ ràng là tham nhũng . 

Vậy mà đã 20 năm , cơ quan đó có cho ra đời không ? . Xin thưa là có lẽ không ra được . Vì chẳng lẽ nó đứng trên Bộ chính trị để tiền trảm hậu tấu sao ? . đảng cộng sản hiện nay đang bị cầm tù trong một thế cờ mà nước cờ của nó đã tàn : đó là chống tham nhũng tức là chống lại chính mình . 

Nước ta nhỏ hay không thì chưa biết . Nhưng khoảng cách mất công bằng xã hội sẽ không nhỏ , và đó là mồi lửa , là kho xăng để bạo phát tiêu tùng cái Ðảng do Hồ gầy dựng nên . 

Ðến rất Nhanh . 

Trang Bìa