Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày /05/2005
 TẠI SAO LẠI CẤM
VÀ CƯỠNG BỨC KHÁCH HÀNG?
 

Tin từ ngòai cho thấy cộng sản đã lùi một bước khi chấp nhận phải đối thọai với quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo .
 

Tuy vậy các quá trình đưa cộng sản vào vòng dân chủ còn khá cam go . Phải qua rất nhiều quá trình buộc chúng tự lột xác và làm thóai hóa các chi họat động của chúng . 
 

Vừa qua có khá nhiều khách hàng có bộ thu giải mã các chương trình thu vệ tinh , khi họ phát song song hai chương trình . Một có sự kiểm duyệt của chính quyền . Một không, thì họ đã phát hiện các bộ phim có tính cách phê phán hoặc khách quan nhìn nhận cuộc chiến tranh Việt Nam mà không bao che thiên tả , hoặc phê phán xã hội hiện nay tại Việt Nam đều bị kiểm duyệt gắt gao hoặc dùng màn hình có sọc che mất chương trình cho đến khi qua hết những bộ phim như thế thì mới không phá chương trình . 
 

Các quan niệm trái ý là dập tắt , không đối thoại hay chống kiểu cực đoan vẫn còn rất nhiều trên báo, đài bị chính quyền độc tài này kiểm sóat . 
 

Thanh niên chúng ta cần có những chính kiến mạnh mẽ lên án , ủng hộ việc tự do hóa các lĩnh vực văn hóa trên để tiến đến quá trình dân chủ thật, dân chủ mạnh tại nước ta. 

Trang Bìa