Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 20/05/2009
 TIẾNG NÓI THANH NIÊN 
VỀ BỐ XÍT TỪ TRONG NƯỚC
 
Mời các anh chị tham khảo các blog mới về vấn đề Bôxít và tư cách đảng viên CS trong khi Trung cộng ra sức đe dọa Việt Nam , các tiếng nói từ các blog này là lời lên án đanh thép nhất của thanh niên trong nước với chế độ :

http://blog.360.yahoo.com/blog-6eM.45MhaKk.RdHtpRZzT7I-?cq=1&p=91
http://vn.myblog.yahoo.com/huechivn2009/article?mid=14

CSVN đang ra sức xóa các bài viết trên với sự tức giận mạnh mẽ nhất .

Trang Bìa