Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 22/05/2006
 HÀ NỘI THU THUẾ THÂN BÓC LỘT CÙNG CỰC,
DƯ LUẬN VIỆT NAM CHẤN ÐỘNG DỮ DỘI.
ÐỖ MƯỜI VÀ PMU 18 RA DƯ LUẬT NÀY HAY SAO?
 

Phải nói là chưa có luật thu thuế nào tàn ác như luật thuế sắp ra của Hà Nôị. 

Ðó là mức sống quá thấp của xã hội trong nước . 

Nay những người thu nhập rất kém, dưới 1 triệu 1 tháng tức chưa đến 80 USD vẫn phải nộp thuế . 

Có nghiã là 1 kẻ ăn mày trong nước , các bạn thử tưởng tượng xin ăn ngày 35 nghìn , làm sao đủ sống nếu ở thành thị với 35 nghìn , tức 1 triệu 1 tháng thế mà vẫn phải nộp thuế . 

Khắp nơi , dân ta oán trách thấu trời , họ nói là chẳng lẽ PMU 18 buộc họ phaûi nai lưng trả nợ, và con cháu họ phải trả tiếp chưa đủ hay sao mà bắt đến ăn mày trong nước phải đóng góp thuế tàn nhẫn này . 

Lực lượng bộc phát , bạo miêng nhất là giới công nhân trong các nhà máy , ở đâu họ cũng bức xúc và rủ nhau tìm cơ hội đình công , lớn hơn là lật đổ chế độ độc tài này . 

Có thể nói , cơ hồ như vận may của một cuộc cách mạng do công nhân , nông dân khởi nghiã đang chin mùi . 

Hoạ chăng là do những cái đầu ngày càng ngu lú lẫn như kiểu ông lớn Ðỗ 10 phát biểu : dù 1 đồng cũng phải nộp thuế . 

Thế nhưng hỡi ôi , thu thuế đâu phải cho dân , cho nước mà cho hàng trăm nghìn PMU há mồm chờ đợi ... 

Chúng ta hãy tiếp tục nhóm ngọn lửa quý giá này . 

Trang Bìa