Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 27/05/2008
 NẾU CHÚNG TA ĐA ĐẢNG,
LIỆU DŨNG DÁM KÝ VỘI VÃ MỞ RỘNG HÀ NỘI ?
 
Lịnh mở rộng Hà Nội , nuốt chửng Hà Tây mà không thông qua ý kiến quốc dân làm cho dân chúng một lần nữa phải đăt câu hỏi lớn:

"Tập đoàn xây dựng từ Nam Hàn cúng cho Dũng và bộ chính trị bao nhiêu tiền để vội vã mở rộng Hà Nôi ? Còn cái gì sẽ xảy ra nữa nếu các vụ việc lũng đoạn chính trị rồi kéo qua kinh tế như thế này gây thiệt hại nặng kinh tế quốc gia ? " . 

Bao giờ cũng vậy , CSVN luôn úp úp mở mở trong các dự án kinh tế có lũng đoạn bên trong , từ giải tỏa các đường có nhà mặt tiền cho đến chế độ bổ nhiệm vô tội vạ đều bị che mờ bởi lực lượng công an khống chế , tiếng nói phản kháng của dân tức dân chủ thực sự bị trấn áp dữ dội . 

Thiệt hại cho dân hiện nay vì chế độ chuyên chế đó phải kể ra là không thề thống kê chính xác bởi quá lớn . 

Tại sao Đảng sợ dân chúng thảo luận về một xã hội dân sự ,nghiêm chỉnh thực thi pháp luật ? 

Tại sao Đảng không cho chính giới nước ngoài nghe dân chúng thảo luận ? 

Vì Đảng ta sợ mặt trời sự thật , đảng ta muốn bóng mây đen phải che phủ thì tham nhũng mới có đất mà hoành hành . 

Tất nhiên là dân ta không thể cày mãi , đói và chết mãi cho đảng chuyên quyền . Dân ta sẽ đòi trả lại ánh sáng cho dân .

Trang Bìa