Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 31/05/2005
 PHÁT HIỆN MỚI CỦA MẠNG DAÂN CHỦ TÌNH BÁO TRONG NƯỚC : VỢ ÔNG NGUYỄN CAO KỲ VỚI BIỆT DANH HK10 CỦA CỤC 2 , MỐI QUAN HỆ CỦA 
CAO KỲ DUYÊN VÀ CON PHAN VĂN KHẢI
 
Với nhiều mối quan hệ mà tình báo mạng của sinh viên chúng tôi thâm nhập được . Nhiều chuyện động trời từ Hà Nội chúng tôi thu nhập được , tuy các tin tức này chứng tỏ cộng sản ngày càng đuối sức trên con đường cố chống chọi là các phong trào dân chủ cực mạnh lan trong nước , nó cũng nói lên con trâu bảo thủ già nua cộng sản lồng lộn quanh những người một thời là người quốc gia kiên định , nay vì bị cộng mê hoặc bới từ hòa hợp nên cố với vát với những mảng kết nối tình báo rất mơ hồ , có lẽ họ mong muốn qua sự chi phối một ít người quốc gia từng có tiếng nói mạnh trong chính phủ miền Nam , để lừa dối quốc dân ngõ hầu cầm quyền lâu dài chăng ?.

Họ đã lầm . Khi tổng cục 2 gài bà vợ thứ 2 của ông Kỳ , với lớp lý lịch là vợ của một sĩ quan VNCH , chúng tôi đã cảnh cáo khá nhiều tổ chức dân chủ : người của cục 2 đã vào . Sự thực , bà cán bộ hay tạm gọi là “cảm tình viên“ của cục 2 hiện nay không ảnh hưởng nhiều lắm khi ông Kỳ ba hoa về tình cảnh của mình . Bởi cá tính “nổ “ của ông ta rất khó để cho 1 tình báo viên họat dẫn được . 

Chuyện con trai Hòang Ty của Phan Văn Khải có lần từng qua đêm với cô Kỳ Duyên , chúng tôi cũng đã biết . Việc này khá thích hợp với cá tính thích ăn chơi của Ty , nhưng mục tiêu và các đầu nậu trong Bộ chính trị muốn , đó là dùng các phương tiện giao mở rộng tại Hoa Kỳ để Lobby các chính sách mà trên hết là giữ quyền lực lâu dài cho cộng sản . 

Hà Nội đã sai ở ván bài ông Kỳ , càng sai thêm khi mở đường cho hổ chạy về rừng . Ty và Khải sắp tới không giúp ích được gì cho cộng về mặt lobby các chính sách , họ chỉ còn có thể giúp cộng ở vị trí chân gỗ , vận chuyển tiền bạc thu gom được từ ngân sách đi qua con đường Mỹ để phát tán vào Thụy sĩ . 

Sự nghiệp đen tối của Khải, Tỵ chính là sự nghiệp của Hà Nội trong tương lai . 

Trang Bìa