Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 02/06/2006
 "BAO GIỜ DÂN TỘC TA ÐỒNG TIẾN?"
 
Kinh thua cac anh

Ngay tu dau cac anh da tung sai tu khi viet ve chung toi. Chung toi sinh hoat rat dan chu, nhung cong khai thi khong duoc ma gian hon nhu phu nu lai cang khong. vi sao? vi chung toi la muc tieu ma TONG CUC AN NINH CHINH TRI QUYET TAM "TIM VA DIET" cho ky duoc tu nam 1999 khi chung toi lo dien chien dich dan chu , quyet dung doi tac kinh te va chien luoc tam ly , hoat dong ngam trong gioi sinh vien de danh do che do DOC TAI

Vi vay chien dich tim va diet cua cong san dang duoc chung toi dung dung theo chien luoc va sach luoc ma chung tung dung tai mien nam viet nam - chien tranh du kich de dap tra lai chung.Chung toi danh chung ma chung khong biet danh tu dau,diet chung bang kinh te ma chung khong biet diet the nao , kich dong tam ly bang cac phuong phap ma chung khong biet lay phuong phap do nhu the nao va danh ra sao . 

Khi nguoi khac phat bieu KHAC Y KIEN,CHUNG TOI TON TRONG, NHUNG KHAC Y KIEN DE CO MUU DO NGAN CHAN VIEC NHAN DAN TRONG NUOC CO QUYEN DUNG QUYEN LOI DAN CHU CUA MINH DE SONG, DE TON TAI, DE PHAT TRIEN, MUU DO DUNG CAU SAO RONG "ON DINH" DE MUU DO VE VAN CAC PHE DOI LAP VACH MAT BON CONG SAN AM MUU DOC QUYEN MUON DOI DE CON CHAU CHUNG HUONG VINH HOA PHU QUY,THI CHUNG TOI DANH.

CHUNG TOI O NGAY TRONG NUOC,CON DUNG CHU DANH CONG O NHA HANG HAY KHONG , CAI DO KHONG THUOC PHAM VI DUOC BIET CUA ANH dantocdongtien, ANH CHANG NAY VIET CUNG HAY, AN NOI CUNG HAY, NHUNG NOI THAT ANH, ANH NOI CHUYEN BA LAP QUA !!!. XIN THU HOI ANH,NGAY THU 7 , NGUOI TA DUNG LAPTOP NGOI O NHA HANG NAO DO TAI SAI GON, HA NOI . HO NGOI NHA HANG DE MUA SAM, DE QUEN DI NHUNG UNG NHOT CUA XA HOI BANG CAI LAPTOP DO.

TRONG LUC DO, CHUNG TOI NGOI O NHA HANG , DUNG TIEN QUYEN GOP DE MUA 1 LY CA PHE DA, CHE MAT BON "CHO SAN" DE DANH CONG BANG NHIEU CACH THONG QUA INTERNET, THI CO PHAI LA DANH O NHA HANG KHONG?. ANH BAN dongtien, ANH LAY TEN DONG TIEN MA BAN THAN ANH MU MO VE THOI CUOC, KHONG BIET tien CHO NAO, dung CHO NAO, ANH NEN DOC THEM , HOC THEM VA BIET NOI THEM NHE.CHAO ANH.THU NAY VIET TU TRONG NUOC , TAI HA NOI... o 1 nha hang cung duoc.CLBSVVN.

KHONG GI SO HAI BANG SINH VIEN O TRONG NUOC DA DUNG LEN.

Trang Bìa