Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 02/06/2009
 TỔNG THỐNG THIỆU VÀ PHẠM VĂN ĐỒNG.
NHÂN DÂN SO SÁNH.
 
Đến bây giờ thì toàn dân từ miền Bắc đến miền Nam chúng ta đã nhận ra thực chất của lãnh đạo cộng sản .

Suốt tuần nay vụ Lê Đức Minh ầm ĩ song song với việc truyền thông net từ sinh viên gửi sự so sánh hình ảnh tống thống Nguyễn Văn Thiệu ký giấy tay tại quân cảng Cam Ranh , ra lịnh lực lượng hải quân VNCH đánh tan hạm đội Trung Cộng và hình ảnh Phạm Văn Đồng ký giấy thừa nhận Hoàng Sa là của Trung cộng . 

So hai hình ảnh này , dân ta thốt lên : thì ra câu tuyên truyền của văn hóa thông tin hô hào tổng thống Thiệu tuyên bố vĩ tuyến 17 là biên giới kéo dài của Hoa Kỳ là sự vu khống và che dấu sự thật ngược lại . 

Cho đến ngày nay , hình ảnh đánh oai hùng của lực lượng quân đội miền Nam luôn hiện diện trong tâm trí nhân dân ta , khác hẳn hình ảnh ô nhục của lãnh đạo CS , thái độ ra thăm hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ như một sự khúm núm nhờ giúp đỡ . 

Tuổi trẻ trong nước theo dòng thông tin tự do mà sự kiểm định là sự thực từ dân chúng đã ủng hộ nhiệt liệt chế độ tự do thuộc về dân ta , kiên quyết xóa tan chế độ cộng sản hèn nhát và man rợ . 

Trang Bìa