Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 07/06/2009
 KHUÔN MẶT UÔNG CHU LƯU
CHAI LỲ TRÊN QUỐC HỘI
 
Khuôn mặt Uông chu Lưu , nguyên bộ trưởng tư pháp CSVN vẫn lởn vởn trên diễn đàn quốc hội , dù là quốc hội dỏm tại Hà Nội gây đàm tiếu trong tuần họp quốc hội lần này . 

Nguyên ông bộ trưởng tư pháp này có đứa con đi học theo tiền của ngân sách nhà nước chi từ Hàng Không Việt Nam nhưng không đủ tiêu chuẩn , ấy vậy mà con ông ta vẫn được nhận . Sau đó vụ việc bị phát hiện , ông ta phải trả tiền nhà nước lại cho Hàng không Việt Nam . 

Câu chuyện xấu hổ y như câu chuyện Lê Đức Minh và Lê Đức Thúy , bố bao che cho con tham nhũng ăn chận trên tiền polyme của nhân dân, thế mà chúng vẫn yên vị . 

Nay khi quốc hội họp , nhân dân thấy Nguyễn Tấn Dũng có âm mưu gì mà vẫn bao che cho các ông quan tham. 

Ăt hẳn , vận mệnh nước nhà nay giao cho những tên buôn thần bán thánh , bán đất bô xít , bán biển , đất đai tổ tiên giao lại . 

Tội của Thủ trưởng Dũng bao che bọn đàn em rất lớn .

Trang Bìa