Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 09/06/2005
 TẠI SAO QUÊ HƯƠNG CỦA BÁC
TRỞ THÀNH VÔ ĐỊCH TRONG NƯỚC
VỀ NÉM PHAO THI TỐT NGHIỆP ?
 

Học sinh sinh viên trong nước đang ngạc nhiên bàn luận về việc kỳ thi tốt nghiệp năm nay , Huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An trở thành vô địch thiên hạ về ném phao thi và sự tiếp tay của giám thị coi thi cũng vô địch . 

Số là các tờ Thanh Niên , tuổi trẻ không biết vô tình hay cố ý đã đăng rất rõ hình ảnh hàng dây người đu bám dọc theo các cửa sổ ở các phòng thi của Huyện Nam đàn , quê hương của Hồ để ném ào ạt phao thi vào phòng . 

Thật là nhục nhã và trái hẳn với những gì cộng sản vẫn ba hoa : con cháu của Bác luôn xứng đáng xứng danh với Bác . 

Những con người ở quê của Hồ ngày nay cũng bệ rạc , hư đốn như số tha hóa về lối sống của cả nhiều thế hệ trong nước khi bị chính quyền phong kiến độc tài này cai trị . 

Qua gần 60 năm cai trị của cộng sản , việc bất chấp lẽ phải đạo lý , suy đồi của chính những con người quê hương của Hồ đang làm đau lòng và chứng minh những gì Hồ hô hào đạo đức chỉ là những lời nói chỉ có mục đích duy nhất là tuyên truyền mà thôi . 

Trang Bìa