Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 12/06/2007
 THẢ ĐỂ BẮT, CHÚNG TA CẦN
NGĂN CHẶN HÀNH ĐỘNG NÀY
 
Theo dõi thường xuyên , có lẽ tất cả những người Việt quốc gia chúng ta trong cũng như ngòai nước đều thấy chế độ cộng sản nếu có chuyển biến chỉ là do thúc ép từ dân và bên ngòai . 

Ít khi nào chúng chịu tự suy nghĩ , bản chất của chúng là bảo vệ quyền lợi chế độ là tuyệt đối . 

Như trường hợp thả anh Vũ Bình gần đây cũng là thế . Phải đến trước chuyến đi có thể bị từ chối từ Hoa Kỳ, chủ tịch nước Triết mới lo sợ xin chính trị Bộ thả anh Bình. Mà cái án cho Bình cũng là án mà bất cứ ai có lương tri trên thế giới này suy nghĩ đều thấy . 

Qúa giống cách thức của Iran nên Triết sợ Hoa Kỳ phật ý chăng ? . 

Đã đến lúc chúng ta cần ngăn chặn hành động này . Phải không cho chúng thả để ra giá rồi lại bắt để trả giá . Phải không để cho các nhà tranh đấu cho dân cho nước trong nước trở thành sự ra giá cho lãnh đạo cộng sản Hà Nội . 

Chúng ta phải tạo thế đứng để hình thành thế đối lập, thế của dân, có quyền tuyệt đối , quyền chỉ trích chính phủ , thanh tra và chậm chí truy tố bọn sâu dân núp sau quyền hành của cộng sản để tham nhũng . 

Nếu đối lập hình thành càng sớm trên mảnh đất Việt Nam chúng ta sớm ngày nào , thì đỡ khổ cho dân ngày nấy . 

Trang Bìa