Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 13/06/2005
 CÂU NÓI DẠI CỦA TÊN 
PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG
 
“Tôi yêu cầu đại biểu quốc hội không bàn về quá khứ của dự án Dung Quốc nữa mà hãy nói đến tương lai.” Câu nói dại miệng của tên phó thủ tướng từng hơn 2 lần bị phe thân dân chủ trong đảng cho đi tàu bay lại một lần nữa bộc lộ sự bất tín nhiệm của quốc hội dù là quốc hội bù nhìn cho phe cánh công an do Dũng cầm đầu . 

Dung quốc đang chuẩn bị trở thành cái cớ lớn để phe cánh trong đảng lật nhau. Nói thẳng ra , không thể dựa vào bức thư của Kiệt in trên báo Tuổi trẻ để xin lỗi cho qua chuyện được . Vấn đề lớn bây giờ là tiền . 

Vì sao 1 tỷ đô la vay nợ nước ngoài trở thành giấy vụn ? .Vì sao nói là đã tham khảo nhiều chuyên viên nước ngoài , dù biết cảng Dung Quốc không thể tiếp nhận tàu dầu trọng tải lớn vì cảng bị bồi lấp mỗi năm mà vẫn ký chấp nhận ? . 

Sau năm 2009 , nếu cảng Dung Quốc trở thành cảng nông , chỉ mỗi tàu đánh cá cập được thì Dung Quốc sẽ là con nợ hay là động lực cho miền Trung ? .

Sinh viên trong nước có quan tâm đến thời cuộc hiện nay cho là : ý muốn bộc lộ quan điểm quyết định theo kiểu phong kiến tột quyền của cánh lãnh đạo cao cấp cộng sản thời Kiệt đúng là một hình thức tham nhũng có tổ chức, tham nhũng và quan liêu trắng trợn . 

Vì sao? Vì tiền của dân , 1 tỷ đô la lỗ lả suốt 10 năm đã qua chính là gánh nợ mà con cháu chúng ta , con cháu của dân phải trả . Ai cho phép chúng tự ý quyết ? . 

Dũng không có quyền bao che cho hành động tội ác đó và nhân dân Việt Nam sẽ ghi nhớ việc làm của Dũng . 

Trang Bìa