Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 16/06/2005
 KHÔNG HOÀ HỢP MÀ CŨNG
CHẲNG THỐNG NHẤT
 
Không thể hoà hợp với chế độ , không thể thống nhất với bọn độc tài. 

Chuyến bay hôm qua đưa 21 trẻ em mồ côi và được chính phủ và nhân dân Mỹ bảo trợ đã về Việt Nam . 

Tuy nhiên , cần nhấn mạnh ý chính để người dân hiểu . Những đứa trẻ loạn lạc trong chiến tranh đó về quê hương là để tìm cội nguồn của họ. Họ không phải về để làm diễn đàn cho cộng sản lợi dụng và họ thừa hiểu điều đó . 

Chiến tranh đã qua rất lâu , nhưng đắc nhân tâm mà cộng sản thi hành suốt gần 1 thể kỷ qua trên quê hương của họ không bao giờ có và có chăng là chỉ thi hành trên nòng súng . 

Về quê để nhìn người thân và nhìn nòng súng từng nhục mạ người thân của họ , hiểu hơn về chiến tranh và sống tốt hơn trong tương lai . 

Ý nghĩa của chuyến đi này chỉ gói gọn như thế và mọi người cùng hiểu và cả thông như thế . 

Trang Bìa