Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 16/06/2006
 ÐIỀU MÀ THIẾU TƯỚNG CS KHỔNG MINH DỤ VÀ BỘ MÁY AN NINH PHẢN GIÁN CỦA CSVN CHƯA HỀ BIẾT: CHIẾN DỊCH “PHƯỢNG HOÀNG 2“ VƯÀ KẾT THÚC VÀ “PHƯỢNG HOÀNG 3“ ÐÃ BẮT ÐẦU TỪ LÂU
 
Trên tờ ANTG huyên náo bằng loạt bài nhận định chiến dịch Phượng Hoàng của chính phủ miền Nam nhằm bình định và thi hành chiến lược cài răng cấm người để chặn âm mưu kích động dân, chia rẽ và dùng tinh thần yêu nước của dân tộc để dụ dỗ phá hoại tiến trình xây dựng dân chủ ở miền Nam Việt nam xưa của cộng sản Hà Nội .

Loạt bài mang tính phản biện , o ép và bựng bít các thông tin “khủng bố “ mà CS từng làm ở nông thôn Việt thời kỳ trước 1975 do tướng Dụ chưa hết. Chúng tôi đã thấy rằng cần có 1 số tiết lộ chính đáng để thế hệ trẻ các bạn biết và hiểu cho cuộc chiến của ông cha mình rất gian nan và trãi dài cho đến tận ngày nay để chỉ với 1 mục tiêu duy nhất “chống cái ác “ . 

Ðó là ngay từ thập niên 50, chính phủ Hoa Kỳ và đồng minh đã có chiến lược và lượng , đối phó với các phong trào CS do Staline, Mao tung ra khắp các vùng có dân nghèo học vấn thấp . 

Ở Miền Bắc , chúng tôi ghi nhận công lao của những vị đứng đầu ngành phản gián miền Nam , đã có công rất lớn khi cài cắm , ràng buộc 1 mạng lưới khổng lồ các tiệp báo viên gây thành các tác nhân và nó chỉ có tác dụng sau khi chế độ cộng sản ở vào thế “thoái trào“. 

Theo chúng tôi, hiện nay ở khu vực gần và sát ban chấp hành TW , nội chính TW, thanh tra và các ngành tư tưởng,văn hoá, giáo dục , y tế , nhất là KHKT, nội tuyến của chiến dịch từ thập niên 50 song hành với chiến dịch “phượng hoàng“ , ta tạm goị là “phượng hoàng 2“ hoạt động và phát huy tác dụng rất mạnh , hàng loạt các cán bộ cao trung, kể cả tinh uỷ viên, bí thư tỉnh uỷ, phó chủ nhiệm, chủ nhiệm , thậm chí có 1 ghi nhận chính thức : chủ nhiệm tổng cục chính trị của CSHN từng là biệt phái của ta . 

Thời gian hoạt động của thế hệ “phượng hoàng 2“ được chấm dứt hoạt động mới gần 5 năm nay , vì hoạt động của chiến dịch này ở các tuổi “đã hưu hoặc sắp hưu“ trong chính giới Hà Nội . 

Ví du như một vị là cố vấn cho tổng bí thự Linh được tung vào miền Bắc từ năm 1951, sau đó ông đi những con đường vòng hoặc nằm im cho đến khi phát huy sỡ trường cho đến thới kỳ 1995 – 2000 . 

Hiện ông tiếp tục cài cắm con em mình vào cơ chế chính trị của Cộng Sản Hà Nội , nhưng điều thú vị và con của ông lại cùng các thanh niên khác gây dựng những mạng lưới tuyệt với mà chúng tôi gọi là “Phượng Hoàng 3“ . 

Thưa các bạn . 

Mạng tiệp báo viên không hình bóng, im lìm nhưng hoạt động cực kỳ linh hoạt trên các lĩnh vực Kinh Tế , thu nhập thông tin, viễn thông , internet mạng ... mà chúng tôi từng biểu diễn kỹ thuật moi thông tin chính là một phần trong nỗ lực – phải nói tuyệt vời ở chổ nó biết nỗ lực tư thân , trường kỳ mà không cần bất cứ giúp đỡ của ngoại nhân nào . 

Chính nó là chiến dịch “Phượng Hoàng 3“ đang hoạt động trên chính đất nước chúng ta đấy các bạn ạ . 

Chúng tôi xin chính thức thông báo một tin tình báo cực chính xác từ mạng “phượng hoàng 3“:

HIỆN NAY, TRUNG TÂM THU NHẬN TÌNH BÁO CỦA TỔNG CỤC AN NINH , CỤC PHẢN GIÁN CS HÀ NỘI ÐÃ CHUYỂN TỪ HONG KONG VỀ ÚC

Trang Bìa