Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 18/06/2009
 GIỌNG NÓI LUẬT SƯ LÊ CÔNG ĐỊNH
TỪ VIỆT NAM
 
Kính mời các anh chị nghe giọng nói Luật sư Định , người luật sư sẽ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước độc tài bị dư luận và quốc hội Hoa Kỳ , dư luận thế giới quan tâm đặc biệt trong nay mai…

Link: http://www.esnips.com/

Chắc chắn trong nay mai , nhiều luật sư Định , chị Nhân , anh Đài sẽ xuất hiện từ nhân dân , sức mạnh từ dân sẽ vô cùng …

Trang Bìa