Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 21/06/2007
 PHẢI TRỞ VỀ
GIÁ TRỊ THỰC CỦA NÓ
 

Tuần này người dân chủ yếu bàn tán về kết quả thi của ngành giáo dục. 

Kết quả thi tốt nghiệp cho thấy tỷ lệ rớt đến 40 phần trăm ở thành thị , trong khi đó ở nông thôn, và đặc biệt là các vùng núi thì tỷ lệ này là 100% . 

Như vậy qua con số hãi hùng này chúng ta thấy thực chất về giáo dục của chế độ này là qúa kém ,nhưng cái hãi hơn là sự che dấu bản chất của giáo dục tồi tệ. 

Nếu như 1 năm về trước , khi Nguyễn thiện Nhân chưa lên bộ trưởng , thử hỏi tỷ lệ đậu tốt nghiệp 99% trong khi năm nay tỷ lệ đó là 0 % ở vùng miền núi , vậy tỷ lệ đó là tỷ lệ gì ? . 

Chúng ta thấy những giá trị thực của chế độ đang trở về sau biết bao nhiêu năm dân ta tranh đấu cật lực với chế độ xảo trá này để dành lại quyền dân chủ cho nhân dân ta . 

Giai đọan này chính là giai đọan chúng ta dẫn dắt chế độ độc tài này đi về với các giá trị thực về dân sinh, xã hội, kinh tế . 

Tiêp theo , sự trở về giá trị thực trên tòan xã hội sẽ buộc cộng sản phải theo xu thế , đưa giá trị thực của nền chính trị cai trị độc tài , đảng trị thành dân trị , dân chủ đúng nghĩa . 

Trang Bìa