Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
This site uses font Unicode.
Readers with Netscape, 
please click View/Character Set 
then select Unicode (UTF-8).
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 23/06/2005
 MỸ BẮT TAY VIỆT CỘNG
ÐỂ TRỊ VIỆT CỘNG
 

Có thể nói hình ảnh Tổng thống Bush bắt tay Khải khó có thể làm cho ban văn hoá tư tưởng TW cho rằng nhân dân trong nước và “các thế lực thù địch“ hài lòng . 

Thế nhưng các ngày qua , dư luận trong nước , nhất là các lực lượng dân chủ trong phong trào sinh viên rất tán thưởng cuộc gặp này và đề ra các phương án sắp tới trong tiến trình Hà Nội phải chơi con bài cùng này . 

Bởi lẽ , không chơi Mỹ thì thế lực thù địch mạnh nhất ở Hà Nội là ban tình báo hải ngoại của Bắc Kinh sẽ bẻ gãy xương sống họ để xâm lấn nền kinh tế và đất đai của Việt nam . 

Mỹ hiểu điều này hơn hết , sự kiện họ trở lại Việt nam ngoài con bài kinh tế còn buộc Hà Nội phải đi theo luật lệ quan hệ quốc tế , mà luật này sẽ dẫn theo phong trào dân chủ , nhân quyền cực mạnh , đáp ứng rất lớn mong đợi của toàn dân Việt Nam . 

Do đó , làm cho dân Việt ủng hộ có nghiã là thị trường rộng lớn sẽ mở toang cho Mỹ . 

Hà Nội cho đến bây giờ về đường lối vẫn còn rất mù mờ trong khi thế hệ trẻ trong phong traò dân chủ thì rất sáng . Ví dụ như gần đây , trên tờ An Ninh thế giới , một tay Hồng Thái nào đó tuyên bố moi móc theo đúng kiểu gắp lửa bỏ tay người nhưng gắp lửa thay vì tay người lại bỏ trên tay hắn . 

Hắn tuyên bố là bà chủ băng VCD Thuý Nga lấy 150.000 đô từ tiền lời từ băng Paris 77 để về Việt nam mua nhà . Hớ hên thế là cùng , việc kinh doanh của người Việt nhất là lực lượng chống cộng sản độc tài cứ phải đâu là phải nhập từ ngoài . 

Như lực lượng chúng tôi , chúng tôi đủ “nội lực“ để tự thân đánh cộng , đủ sức mạnh để vận động hải ngoại . Hoạt động chống cộng sản bây giờ không còn mang tính chiến giáp lá cà như ngày xưa , nó thông minh hơn , kỷ thuật và bản liõnh hơn rất nhiều . 

Do đó , trái với lời tiên đoán của an ninh nội chính và ngoại vận Hà Nội . Lực lượng dân chủ trong nước hoan hô rất mạnh mẽ sáng kiến bắt tay cộng để trị cộng của tổng thống Bush . 

Phải dẫn con mồi từ chính hang sâu của nó , lôi nó ra ánh sáng mặt trời và dần cho nhừ xương. 

Trang Bìa